Naziv fonda: Generali Europa
Datum osnivanja fonda: 26.10.2004.
Vrsta fonda: Dionički fond
Društvo koje upravlja fondom: Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Privredna banka Zagreb
IBAN fonda: HR6323400091318888889
ISIN fonda: HRILINUEUJI6

Prospekt fonda: Prospekt (1218 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (504 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (194 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 100 EUR
Minimalna uplata u fond: 100 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 3,5000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1500%

Imovina fonda na današnji dan: 17.084.700,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -14,8900%
Prinos fonda u 90 dana: -24,4400%
Prinos fonda u 180 dana: -18,5500%
Prinos fonda u godinu dana: -20,0000%
Prosječni godišnji prinos fonda: 0,2612%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Generali Europa
Vrijednost udjela (NAV): 104,1084; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 102,4853; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,2743; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 104,192; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 101,3274; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 94,7558; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 95,133; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 93,9892; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 96,065; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 93,5519; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 99,9822; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 96,8727; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 108,1831; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 108,481; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 118,0857; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 121,212; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 124,2769; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 122,4433; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 123,1034; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 122,3273; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 126,5974; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 131,0008; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 133,971; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 138,9224; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 140,3713; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 141,2442; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 140,0548; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 140,6848; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 140,1729; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 140,4254; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 139,8681; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 138,7544; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 138,7341; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 139,4262; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 138,5471; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 137,0966; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 134,962; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 134,2485; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 136,4205; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 138,228; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 138,2294; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 137,0388; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 139,7787; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 139,0856; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 139,9762; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 140,6055; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 140,5322; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 139,5109; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 139,0286; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 139,4662; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 139,7613; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 139,5813; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 139,7827; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 139,4913; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 138,913; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 139,2414; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 139,6632; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 137,7799; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 137,9887; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 138,9028; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 138,8786; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 138,9471; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 138,9956; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 138,3458; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 138,3187; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 138,9228; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 138,9909; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 137,2577; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 136,864; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 135,6671; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 135,3041; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 135,723; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 136,1842; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 134,9729; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 133,9387; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 134,9715; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 136,8743; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 137,1879; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 137,4307; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 137,1846; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 137,173; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 136,4234; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 135,7043; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 135,8043; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 136,2655; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 136,5643; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 137,0031; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 136,3671; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 136,9342; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 137,4765; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 136,4107; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 137,0151; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 136,1698; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 136,0058; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 135,5696; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 133,1921; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 134,0108; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 134,1338; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 134,6703; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 134,2545; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 133,6585; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 133,2286; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 132,9954; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 131,8247; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 131,9028; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 132,0563; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 131,979; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 131,5151; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 131,6899; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 129,0845; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 128,6825; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 129,4202; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 131,29 Vrijednost udjela (NAV): 128,5673; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 131,29


Ulazna naknada u Generali Europa fond: kupnje udjela u Fondu obračunava se i naplaćuje ulazna naknada koja ovisi o visini pojedinog iznosa uplate, a prema sljedećim uvjetima: za iznose do 500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 3%; za iznose od 500.000,01 kuna do 1.000.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 2%; za iznose od 1.000.000,01 kuna do 1.500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1%; za iznose preko 1.500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0%. Tako obračunata ulazna naknada uvećava se za porez ako postoji porezna obveza. Društvo može donijeti odluku o promjeni visine ulazne naknade, a u skladu sa Zakonom. Prilikom prelaska iz nekog od fondova Društva u fond Ilirika Jugoistočna Europa ulagateljima se ne naplaćuje ulazna naknada.

Izlazna naknada iz Generali Europa fonda: Izlazna naknada se ne naplaćuje. Društvo može donijeti odluku o promjeni visine izlazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Strategijom ulaganja imovine Fonda utvrñuju se osnovni ciljevi i načela ulaganja kako bi se očuvala vrijednost uloga u Fondu uz istovremeno ostvarivanje atraktivne stope prinosa. Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje ulagateljima stalne i sigurne mogućnosti unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • do 100% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire (dionice i potvrde o deponiranju - GDR-e/ADR-e) izdavatelja s razvijenih tržišta Europe, te izdavatelja koji djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama;
  • do 20% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire (dionice i potvrde o deponiranju - GDR-e/ADR-e) izdavatelja s tržišta u razvoju Europe i članica OECD-a te izdavatelja koji djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama;
  • do 30% neto imovine Fonda u obveznice i kratkoročne financijske instrumente izdavatelja s razvijenih tržišta Europe, tržišta u razvoju Europe i članica OECD-a te izdavatelja koji djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama;
  • do 30% neto imovine Fonda u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija;
  • do 20% neto imovine Fonda u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima;
  • do 10% neto imovine Fonda u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, koji ispunjavaju Zakonom predviñene uvjete;
  • do 10% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja s razvijenih tržišta Europe, tržišta u razvoju Europe i članica OECD-a te izdavatelja koji djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama,s kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima;
  • u izvedene financijske instrumente čija se temeljna imovina sastoji od financijskih instrumenata obuhvaćenih prethodnim alinejama, te financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečajeva i valuta.

Fond može pozajmljivati sredstva s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u Fondu, i to pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u portfelju Fonda nisu dostatna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obveza koje podliježu otplati iz imovine koja tvori Fond prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ili drugom pravnom poslu koji je po svojim ekonomskim učincima jednak zajmu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine Fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica, na rok ne duži od tri mjeseca.

Ulaganje u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva Fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati strategija ulaganja niti povećavati izloženost rizicima iznad onih odreñenih ovim Prospektom i Pravilima.

Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu Fonda u one financijske instrumente i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se pri tom ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom, mjerodavnim podzakonskim propisima, te Prospektom Fonda.

 

Ciljana struktura portfelja

 

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda. Stvarni udio individualnih investicija u okviru ograničenja ovisit će o tržišnim razmjerima i tržišnim prilikama.

 

Usporedivi indeks Fonda

 

Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom a usporedivi indeks Fonda (u daljnjem tekstu: „Benchmark“) koristi se u svrhu mjerenja uspješnosti i relativnog rizika Fonda, te se može koristiti kao dio investicijskog okvira i element tehnika korištenih pri upravljanju Fondom. Benchmark Fonda je Stoxx Europe 600 Net Return izražen u EUR.

Generali Europa
Vrijednost udjela: 104,11; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,03 Vrijednost udjela: 102,49; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,03 Vrijednost udjela: 106,27; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,03 Vrijednost udjela: 104,19; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,03 Vrijednost udjela: 101,33; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,03 Vrijednost udjela: 94,76; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,03 Vrijednost udjela: 95,13; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,03 Vrijednost udjela: 93,99; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,03 Vrijednost udjela: 96,07; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,03 Vrijednost udjela: 93,55; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,03 Vrijednost udjela: 99,98; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,03 Vrijednost udjela: 96,87; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,03 Vrijednost udjela: 108,18; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,03 Vrijednost udjela: 108,48; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,03 Vrijednost udjela: 118,09; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,03 Vrijednost udjela: 121,21; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,03 Vrijednost udjela: 124,28; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,03 Vrijednost udjela: 122,44; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,03 Vrijednost udjela: 123,10; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,03
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo60,04
Dionica SAP GR5,11
Dionica WDI GR4,84
Dionica ALV GR4,48
Dionica BNP FP3,94
Dionica NESN SW3,93
Dionica GSK LN3,76
Dionica ROG SW3,71
Dionica IFX GR3,44
Dionica NOVN SW3,43
Dionica BP/ LN3,32
Sektorska struktura ulaganja Generali Europa fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Generali Europa fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Generali Europa fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Generali Europa fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Generali EuropaGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 30.3.2020.104,108417.790.000,00
Generali EuropaGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 27.3.2020.102,485317.790.000,00
Generali EuropaGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 26.3.2020.106,274317.790.000,00
Generali EuropaGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 25.3.2020.104,192017.790.000,00
Generali EuropaGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 24.3.2020.101,327417.084.700,00
Generali EuropaGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 23.3.2020.94,755818.302.100,00
Generali EuropaGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 20.3.2020.95,133018.302.100,00
Generali EuropaGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 19.3.2020.93,989218.302.100,00
Generali EuropaGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 17.3.2020.96,065017.790.000,00
Generali EuropaGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 16.3.2020.93,551917.084.700,00
Generali EuropaGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 13.3.2020.99,982218.302.100,00
Generali EuropaGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 12.3.2020.96,872717.790.000,00
Generali EuropaGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 11.3.2020.108,183117.084.700,00
Generali EuropaGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 9.3.2020.108,481017.790.000,00
Generali EuropaGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 6.3.2020.118,085717.790.000,00
Generali EuropaGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 5.3.2020.121,212017.790.000,00
Generali EuropaGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 4.3.2020.124,276917.084.700,00
Generali EuropaGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 3.3.2020.122,443317.790.000,00
Generali EuropaGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 2.3.2020.123,103418.302.100,00