Naziv fonda: Generali Prvi izbor
Datum osnivanja fonda: 12.2.2003.
Vrsta fonda: Ostale vrste fondova
Društvo koje upravlja fondom: Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: OTP banka Hrvatska
IBAN fonda: HR2823300031353700062
ISIN fonda: HRFOINUORBF4

Prospekt fonda: Prospekt (1130 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (617 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (156 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 55 EUR
Minimalna uplata u fond: 55 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 2,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1400%

Imovina fonda na današnji dan: 10.495.700,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -8,8900%
Prinos fonda u 90 dana: -14,1300%
Prinos fonda u 180 dana: -6,7600%
Prinos fonda u godinu dana: -5,8000%
Prosječni godišnji prinos fonda: 2,3872%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Generali Prvi izbor
Vrijednost udjela (NAV): 14,9834; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 14,6344; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 15,2976; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 14,633; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 14,5286; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 13,4512; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 13,7036; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 13,863; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 14,1762; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 13,6842; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 14,7477; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 13,8836; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 15,0929; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 15,0467; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,1692; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,5033; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,8938; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,5072; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,7441; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,446; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,6957; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,2896; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,6417; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 18,173; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 18,3167; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 18,3965; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 18,2691; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 18,3463; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 18,3037; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 18,2478; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 18,1459; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 18,0632; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,9295; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 18,0088; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,878; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,726; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,495; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,3912; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,3912; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,6654; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,7026; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,6946; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,5445; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,7816; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,8591; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,8736; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,9707; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,9312; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,8675; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,7736; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,7865; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,8512; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,7178; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,7285; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,5784; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,5566; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,4863; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,5955; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,4483; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,4711; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,6188; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,5525; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,5423; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,5087; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,4333; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,3764; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,3627; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,2952; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,2429; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,275; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,1412; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,087; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,0756; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,1326; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,9704; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,9113; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,0519; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,1904; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,1904; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,2893; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,2806; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,2281; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,1663; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,0045; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,9818; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,9994; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,0775; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,0957; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,1522; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,0341; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,0167; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,0356; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 17,0344; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,678; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,7752; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,7315; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,7493; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,6239; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,4896; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,4468; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,5011; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,4084; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,5533; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,536; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,5289; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,399; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,3984; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,2473; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,1589; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,2223; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 16,91 Vrijednost udjela (NAV): 16,2728; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 16,91


Ulazna naknada u Generali Prvi izbor fond: Prilikom jednokratnog ulaganja u Fond, Društvo naplaćuje slijedeće ulazne naknade: za uplate do 500.000 kn ulazna naknada iznosi 1,5%; za uplate od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn ulazna naknada iznosi 1%; za uplate od 1.000.000,01 kn do 2.000.000 kn ulazna naknada iznosi 0,50%; za uplate preko 2.000.000,01 kn ne naplaćuje se ulazna naknada. Ulazna naknada izračunava se na način kako je prikazano u sljedećem primjeru: Ako ulagatelj uplati 1.000,00 kn, ulazna naknada iznosi 1.000,00 x 1,50 / 101,50 = 14,78 kn, a njegova investicija (dio koji se konvertira u udjele) iznosi 1.000,00 – 14,78 = 985,22 kn. Taj iznos se podijeli s vrijednošću udjela Fonda na dan obračuna, te se na taj način dobije broj udjela koji je ulagatelj iz primjera kupio (npr. uplata od 1.000,00 kn je pristigla na račun Fonda na datum 30.06.2011. a vrijednost udjela Fonda (VUF) je tog dana bila 12,5145 kn; pa je ulagatelj stekao 985,22 / 12,5145 = 78,7263 udjela Fonda). Ako se ulaganje u Fond ugovori putem Investicijskog plana, ulazna naknada naplaćuje se samo na iznos prve uplate koja mora iznositi minimalno 10% ugovorenog iznosa Investicijskog plana, minimalno 400,00 kn. Za potrebe ovog Prospekta i poslovanja Fonda, Investicijski plan predstavlja sklapanje Ugovora između Ulagatelja i Društva o kontinuiranim budućim uplatama Imatelja udjela u Fond. Takav Investicijski plan se može ugovoriti na minimalno trajanje od 3(tri) godine sa periodičnim uplatama jednom mjesečno. Pristupnom izjavom o Investicijskom planu definirat će se visina i dinamika uplata u investicijski Fond za svakog pojedinog Ulagatelja. U slučaju Investicijskog plana ulazna naknada iznosi 5% od iznosa prve uplate uvećano za fiksno 40,00kn za troškove administracije svih ostalih uplata. Na ostale mjesečne uplate neće se naplaćivati ulazna naknada. Investicijski plan će se smatrati izvršenim kada Ulagatelj uplati ugovoreni broj mjesečnih uplata u ugovorenim iznosima. Na mjesečne uplate veće od ugovorenog iznosa, na dio koji je iznad ugovorenog iznosa naplatit će se redovna ulazna naknada kao da se radi o jednokratnom ulaganju. Društvo može u okviru promidžbenih aktivnosti donijeti odluku o ukidanju ulazne i/ili izlazne naknade, ali u točno definiranom vremenskom intervalu u kojem novi uvjeti vrijede za sve pristigle uplate. O takvoj akciji Društvo mora izvijestiti genciju.

Izlazna naknada iz Generali Prvi izbor fonda: Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o razdoblju ulaganja u Fond: za period ulaganja kraći od 1 godine, izlazna naknada iznosi 2,00% sredstava koja se povlače iz Fonda; za period ulaganja dulji od jedne godine, a kraći od 2 godine izlazna naknada iznosi 1,00% sredstava koja se povlače iz Fonda; za period ulaganja duži od dvije godine, izlazna naknada se ne naplaćuje. Neovisno o trajanju ulaganja, izlazna naknada se ne naplaćuje na isplatu sredstava veću od 2.000.000,00 kn, po pojedinačnoj isplati. Prilikom naplate izlazne naknade, kao period ulaganja računa se ukupan neprekinut period u kojem je ulagatelj bio imatelj udjela u Fondu. Izlazna naknada plaća se na iznos koji imatelj povlači iz Fonda, a odbija se od neto vrijednosti imovine Fonda po udjelu u trenutku otkupa. Ako je ulagatelj u više navrata kupovao udjele, prilikom prodaje udjela izlazna naknada se za svaki udjel posebno računa na temelju trajanja ulaganja za taj udjel. Izlazna naknada obračunata na isplate udjela iz Fonda, prihod je Društva. Za Fondove kojima upravlja Društvo, prilikom prelaska iz jednog fonda u drugi fond, neće se naplaćivati izlazna naknada kao ni ulazna naknada. U slučaju potpunog izlaska iz fonda kojim upravlja Društvo, naplaćuje se izlazna naknada sukladna Prospektu i Statutu danog fonda. U konceptu naplate izlazne naknade, u slučaju prijelaza iz jednog fonda u drugi za vremensko razdoblje ulaganja, uzima se kumulativ vremena od ulaska u prvi fond kojim upravlja Društvo do trenutka potpunog izlaska iz posljednjeg fonda kojim upravlja Društvo.

Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom. U skladu s intencijom dostizanja zadovoljavajućih prinosa, poštujući pri tome načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe ulaganja, pretežiti dio portfelja KD Prvi izbor čine udjeli i dionice dioničkih investicijskih fondova.

Pojam financijski instrumenti u ovom Prospektu obuhvaća sve prenosive vrijednosne papire (dionice, obveznice…), instrumente tržišta novca (trezorski, blagajnički i komercijalni zapisi), odnosno dužničke vrijednosne papire, kao i udjele u fondovima te ostale financijske instrumente u smislu odgovarajućih propisa.

Stvarna raspodjela ulaganja ovisiti će o uvjetima na svjetskim, regionalnim i lokalnim tržištima kapitala, a budući da se radi o fondu fondova izloženom prvenstveno dioničkom tržištu, Fond će biti trajno izložen dioničkim investicijskim fondovima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda. Društvo će kod upravljanja imovinom Fonda poštivati i Direktivu Vijeća Europe broj 85/611/EEZ od 20. prosinca 1985. o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredbi koje se odnose na društva za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS), kao i sve kasnije izmjene i dopune, odnosno prerade navedene Direktive.

Društvo će imovinu Fonda ulagati bez regijskog ili sektorskog ograničenja, a pri tome će imovinu Fonda ulagati najmanje 70% u dioničke investicijske fondove:

  • udjele otvorenih dioničkih investicijskih fondova s javnom ponudom i dionice zatvorenih alternativnih dioničkih investicijskih fondova koji ispunjavaju uvjete iz Pravilnika kojim se uređuju dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja UCITS fonda s kojim se trguje na tržištima EU, OECD i Hong Kong (takozvani ETF fondovi)
  • udjele ostalih dioničkih investicijskih fondova, koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, EU, OECD i Hong Kong.

Osim u dioničke investicijske fondove, Društvo će imovinu Fonda do 30% ulagati i u dužničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija:

  • do 30,00 % u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH
  • do 30,00 % u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od strane izdavatelja iz EU
  • do 30,00 % u novčane fondove i depozite kreditnih institucija.

U fondovima u koje se ulaže, razina zaštite ulagatelja i obveza izvješćivanja i informiranja ulagatelja mora biti barem jednaka zahtjevima propisanima Zakonom. Fondovi u koje se ulaže moraju biti ovlašteni od strane Agencije i/ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi članici ili državi koja nije članica EU. Najviši iznos naknade za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu drugih fondova u koje Društvo ulaže imovinu Fonda iznosi 3,50 %.

U nedavno izdane i neuvrštene vrijednosne papire može se ulagati pod uvjetima i uz ograničenja definirana Zakonom i drugim propisima.

Cilj ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, primarno je poradi zaštite imovine Fonda u smislu smanjenja izloženosti imovine Fonda promjenama cijena financijskih instrumenata u koje Fond ulaže, kao i osiguranje zaštite imateljima udjela od određenih rizika na globalnom i/ili regionalnom i/ili lokalnom tržištu (poput rizika tečaja, rizika promjena kamatnih stopa, rizika Izdavatelja i dr.). Fond može ulagati u izvedenice i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova Fonda. Ulaganjima u financijske izvedenice, ne mijenja se investicijska strategija Fonda, niti će se povećavati izloženost rizicima iznad onih definiranih ovim Prospektom ili Zakonom.

Moguće vrste izvedenica u koje Fond ulaže jesu:

  • terminski i opcijski Ugovori na vlasničke vrijednosne papire dopuštene Prospektom,
  • terminski i opcijski Ugovori na dužničke vrijednosne papire dopuštene Prospektom,
  • terminski i opcijski Ugovori na temelju dioničkih ili obvezničkih indeksa,
  • terminski, forward i opcijski Ugovori na valute,
  • bilateralni Ugovori na temelju kamatnih stopa i kreditnog rizika.

Društvo za račun Fonda ne može uzimati ili odobriti zajam ili sklapati druge pravne poslove koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu, kao ni preuzeti jamstvo ili izdati
garanciju.

Imovina Fonda ne može biti založena ili na bilo koji način opterećena, prenesena ili ustupljena u svrhu osiguranja tražbine.

Generali Prvi izbor
Vrijednost udjela: 14,98; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 14,98 Vrijednost udjela: 14,63; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 14,98 Vrijednost udjela: 15,30; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 14,98 Vrijednost udjela: 14,63; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 14,98 Vrijednost udjela: 14,53; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 14,98 Vrijednost udjela: 13,45; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 14,98 Vrijednost udjela: 13,70; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 14,98 Vrijednost udjela: 13,86; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 14,98 Vrijednost udjela: 14,18; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 14,98 Vrijednost udjela: 13,68; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 14,98 Vrijednost udjela: 14,75; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 14,98 Vrijednost udjela: 13,88; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 14,98 Vrijednost udjela: 15,09; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 14,98 Vrijednost udjela: 15,05; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 14,98 Vrijednost udjela: 16,17; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 14,98 Vrijednost udjela: 16,50; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 14,98 Vrijednost udjela: 16,89; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 14,98 Vrijednost udjela: 16,51; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 14,98 Vrijednost udjela: 16,74; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 14,98
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo40,79
Udio u fondu SPY US8,72
Udio u fondu IVV US8,15
Udio u fondu D5BM GR8,07
Udio u fondu QQQ US7,90
Udio u fondu VTI US7,56
Udio u fondu IUSA IM4,35
Novac na računu OTP HRK3,72
Udio u fondu EEM US3,61
Udio u fondu GXC US3,60
Udio u fondu DVY US3,53
Sektorska struktura ulaganja Generali Prvi izbor fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Generali Prvi izbor fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Generali Prvi izbor fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Generali Prvi izbor fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Generali Prvi izborGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 30.3.2020.14,983410.202.000,00
Generali Prvi izborGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 27.3.2020.14,634410.202.000,00
Generali Prvi izborGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 26.3.2020.15,297610.202.000,00
Generali Prvi izborGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 25.3.2020.14,633010.202.000,00
Generali Prvi izborGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 24.3.2020.14,528610.495.700,00
Generali Prvi izborGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 23.3.2020.13,45129.797.500,00
Generali Prvi izborGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 20.3.2020.13,703610.495.700,00
Generali Prvi izborGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 19.3.2020.13,863010.202.000,00
Generali Prvi izborGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 17.3.2020.14,176210.202.000,00
Generali Prvi izborGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 16.3.2020.13,684210.495.700,00
Generali Prvi izborGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 13.3.2020.14,74779.797.500,00
Generali Prvi izborGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 12.3.2020.13,883610.202.000,00
Generali Prvi izborGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 11.3.2020.15,092910.495.700,00
Generali Prvi izborGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 9.3.2020.15,046710.202.000,00
Generali Prvi izborGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 6.3.2020.16,169210.202.000,00
Generali Prvi izborGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 5.3.2020.16,503310.202.000,00
Generali Prvi izborGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 4.3.2020.16,893810.495.700,00
Generali Prvi izborGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 3.3.2020.16,507210.202.000,00
Generali Prvi izborGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 2.3.2020.16,744110.495.700,00