Naziv fonda: Generali Plus
Datum osnivanja fonda: 4.8.2008.
Vrsta fonda: Novčani fond
Društvo koje upravlja fondom: Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: Hrvatska poštanska banka
IBAN fonda: HR3223900011300023365
ISIN fonda: HREUINUICFM5

Prospekt fonda: Prospekt (2325 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (196 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (130 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 1000 HRK
Minimalna uplata u fond: 400 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,2500%
Naknada depozitnoj banci: 0,1200%

Imovina fonda na današnji dan: 68.501.100,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: 0,3100%
Prinos fonda u 90 dana: 0,1900%
Prinos fonda u 180 dana: 0,3000%
Prinos fonda u godinu dana: 0,7600%
Prosječni godišnji prinos fonda: 2,9828%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Generali Plus
Vrijednost udjela (NAV): 1408,7158; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1408,6047; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1408,6426; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1408,4724; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1408,4652; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1408,3205; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1408,023; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1407,6943; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1408,083; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1408,2776; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1410,9205; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1410,4371; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,2008; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,3013; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,2121; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,8275; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,8168; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,5825; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,4295; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,3825; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,2715; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,1982; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1403,9888; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1403,8495; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1403,788; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1403,8015; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1403,7692; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1403,7619; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1403,7128; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1403,6334; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,8773; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,8513; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,8364; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,9339; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,8734; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,7652; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,7173; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,6905; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,1705; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,1705; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,1455; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,0917; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,1114; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,1106; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,9565; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,963; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,9392; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,143; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,0963; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,0836; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,0791; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,0483; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,1063; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,0744; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,0699; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,0575; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,0805; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,0891; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,1189; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,0894; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,954; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,961; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,9591; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,9989; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1406,0005; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,952; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,9041; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,9203; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,7586; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,7378; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,7279; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,725; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,7213; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,7158; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,6662; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,6281; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,609; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,5882; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,5279; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,5279; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,5083; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,4873; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,4604; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,4387; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,3765; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,3438; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,3221; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,2999; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,276; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,2068; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,1845; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,1608; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,1372; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,5214; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,4878; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,4607; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,4329; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,4028; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,2977; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,2709; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,2448; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,2177; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,1443; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,0943; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,069; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1405,0428; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,9714; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,9472; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,9472; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,9233; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,8992; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,8748; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,8058; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,782; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,7577; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,7109; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 1.405,52 Vrijednost udjela (NAV): 1404,6411; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 1.405,52


Ulazna naknada u Generali Plus fond: Prilikom kupnje udjela u Fondu ne naplaćuje su ulazna naknada. Uprava Društva može donijeti odluku o promijeni ulazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Izlazna naknada iz Generali Plus fonda: Prilikom povlačenja udjela iz Fonda ne naplaćuje se izlazna naknada.

Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom.

Fond vodi izrazito konzervativnu strategiju ulaganja te ulagateljima nudi:

 • visok stupanj sigurnosti budući da je prospektom Fonda propisana izrazito konzervativna strategija ulaganja
 • disperziju ulaganja
 • stalnu mogućnost unovčivosti uloženih sredstava
 • ulaganja koja su u skladu sa sigurnošću i likvidnošću plasmana s obzirom na financijske instrumente u koje će Fond ulagati.

Ciljana struktura predviđa ulaganje:

 • do 40% imovine Fonda u instrumente tržišta novca,
 • do 30% u depozite kod kreditnih institucija,
 • do 10% u dužničke vrijednosne papire,
 • do 10% u repo ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji
 • do 10% u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili udjela otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom  koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi.

Ovisno o uvjetima na financijskim tržištima ciljana struktura može varirati s ciljem zaštite ulagatelja od tržišnih rizika i s ciljem ostvarivanja optimalnog rizikom prilagođenog prinosa. 

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):

 • do 100% u depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom pravom Europske unije;
 • do 100% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Savezna Republika Njemačka ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave navedenih država ili javna međunarodna tijela čije su navedene države članice;
 • do 100% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelj ili za koje jamče države članice EU ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave država članica EU, države članice OECD i CEFTA, uz uvjet da najviše 35% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca pojedine države članice EU ili njene jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, države članice OECD-a i CEFTA-e, osim onih država iz točke 16. ovog Prospekta u koje fond može ulagati do 100% neto vrijednosti imovine;
 • do 40% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja (komercijalni zapisi, korporativne obveznice) iz Republike Hrvatske, države članice Europske unije, OECD-a i CEFTA-e, s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom uređenom tržištu,
 • ukupno do 10% u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, čijim je prospektima i/ili pravilima predviđeno da u udjele drugih fondova može biti uloženo najviše 10% imovine uz uvjet da maksimalna naknada za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu fonda u koji se namjerava ulagati ne prelazi 3% godišnje;
 • do 100% u repo ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji gdje su predmet transakcije financijski instrumenti koje su izdale zemlje članice EU, OECD-a i CETFA-e pri čemu dospijeće sporazuma ne smije biti duže od 12 mjeseci;
 • do 50% u repo ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji gdje su predmet transakcije instrumenti tržišta novca i dugoročni dužnički vrijednosni papiri, izdavatelja pravnih osoba registriranih u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama EU, OECD-a i CEFTA-e pri čemu dospijeće sporazuma ne smije biti duže od 12 mjeseci;
 • do 10% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima, izdavatelja u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU, OECD-a i CEFTA-e;
 • u financijske instrumente u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama koji će odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje,
 • u izvedene financijske instrumente isključivo u svrhu zaštite imovine UCITS fonda ili sa svrhom postizanja ciljeva ulaganja Fond smije ulagati do 20% prikupljenih sredstava u valute koje su različite od osnovne valute Fonda.

Fond koristi tehnike i instrumente koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem: repo poslove i posuđivanje vrijednosnih papira. Kada se tim instrumentima i tehnikama imovina Fonda daje kao kolateral, takvi instrumenti i tehnike mogu činiti najviše 20% neto imovine Fonda. U situacijama visokog rizika deprecijacije nacionalne valute i 100% prikupljenih sredstava Društvo za upravljanje smije ulagati u sredstva denominirana u stranim valutama, odnosno u sredstva čiji je otplatni plan vezan uz kretanje srednjeg tečaja neke čvrste valute u odnosu na hrvatsku kunu.

Najviše 10% imovine Fonda može biti uloženo u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi. U fondovima u koje se ulaže, razina zaštite ulagatelja i obveza izvješćivanja i informiranja ulagatelja mora biti barem jednaka zahtjevima propisanima Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja. Fondovi u koje se ulaže moraju biti ovlašteni od strane Agencije i/ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi članici ili državi koja nije članica EU. Prospektom i/ili pravilom fonda u čije se udjele ili dionice ulaže mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova.

U slučaju da Društvo ulaže imovinu Fonda u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, najviši iznos naknade za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu drugih fondova u koje Društvo ulaže imovinu Fonda iznosi 3%.

Generali Plus
Vrijednost udjela: 1.408,72; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.407,37 Vrijednost udjela: 1.408,60; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.407,37 Vrijednost udjela: 1.408,64; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.407,37 Vrijednost udjela: 1.408,47; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.407,37 Vrijednost udjela: 1.408,47; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.407,37 Vrijednost udjela: 1.408,32; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.407,37 Vrijednost udjela: 1.408,02; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.407,37 Vrijednost udjela: 1.407,69; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.407,37 Vrijednost udjela: 1.408,08; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.407,37 Vrijednost udjela: 1.408,28; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.407,37 Vrijednost udjela: 1.410,92; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.407,37 Vrijednost udjela: 1.410,44; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.407,37 Vrijednost udjela: 1.406,20; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.407,37 Vrijednost udjela: 1.405,30; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.407,37 Vrijednost udjela: 1.405,21; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.407,37 Vrijednost udjela: 1.404,83; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.407,37 Vrijednost udjela: 1.404,82; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.407,37 Vrijednost udjela: 1.404,58; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.407,37 Vrijednost udjela: 1.404,43; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.407,37
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Novac na računu HRK18,51
Ostalo15,36
Depozit11,99
Depozit9,74
Obveznica RHMF-O-203A9,28
Udio u fondu CEIN-U-CASH8,39
Obveznica RHMF-O-23BA7,66
Obveznica RHMF-O-297A6,00
Obveznica HP-O-19BA4,66
Obveznica KBZ-O-227A4,61
Obveznica JDGL-O-20CA3,80
Sektorska struktura ulaganja Generali Plus fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Generali Plus fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Generali Plus fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Generali Plus fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Generali PlusGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 30.3.2020.1.408,715871.329.000,00
Generali PlusGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 27.3.2020.1.408,604771.329.000,00
Generali PlusGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 26.3.2020.1.408,642671.329.000,00
Generali PlusGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 25.3.2020.1.408,472471.329.000,00
Generali PlusGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 24.3.2020.1.408,465268.501.100,00
Generali PlusGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 23.3.2020.1.408,320568.501.100,00
Generali PlusGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 20.3.2020.1.408,023068.501.100,00
Generali PlusGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 19.3.2020.1.407,694371.329.000,00
Generali PlusGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 17.3.2020.1.408,083071.329.000,00
Generali PlusGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 16.3.2020.1.408,277668.501.100,00
Generali PlusGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 13.3.2020.1.410,920573.382.400,00
Generali PlusGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 12.3.2020.1.410,437171.329.000,00
Generali PlusGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 11.3.2020.1.406,200873.382.400,00
Generali PlusGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 9.3.2020.1.405,301371.329.000,00
Generali PlusGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 6.3.2020.1.405,212171.329.000,00
Generali PlusGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 5.3.2020.1.404,827571.329.000,00
Generali PlusGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 4.3.2020.1.404,816873.382.400,00
Generali PlusGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 3.3.2020.1.404,582571.329.000,00
Generali PlusGenerali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima 2.3.2020.1.404,429573.382.400,00