Naziv fonda: Triglav Emerging Bond
Datum osnivanja fonda: 17.7.2006.
Vrsta fonda: Obveznički fond
Društvo koje upravlja fondom: Triglav DZU d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: OTP banka Hrvatska
IBAN fonda: HR3723300031353677396
ISIN fonda: HRNFDAUEMBA7

Prospekt fonda: Prospekt (538 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (686 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (831 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 350 HRK
Minimalna uplata u fond: 350 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 2,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,3000%

Imovina fonda na današnji dan: 5.645.900,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -3,3800%
Prinos fonda u 90 dana: 0,7600%
Prinos fonda u 180 dana: 0,6500%
Prinos fonda u godinu dana: 8,9200%
Prosječni godišnji prinos fonda: -0,8206%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Triglav Emerging Bond
Vrijednost udjela (NAV): 89,3245; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 87,9482; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 87,2226; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 86,2835; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 86,115; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 83,5375; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 84,2996; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 86,022; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 86,3573; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 87,2401; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 86,1942; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 87,8848; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,5741; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 91,0403; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 91,0787; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 91,2961; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 90,8974; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 90,7455; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 91,2831; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 91,8508; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 92,4516; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 92,3623; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 92,2403; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 91,9958; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 90,0299; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 90,4434; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 90,5931; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 90,5711; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 90,3007; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 90,086; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 89,9744; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 89,3981; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 89,3382; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 89,1314; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 89,204; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,9705; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,6548; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,8144; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,8233; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,7454; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,9825; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,8101; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,5919; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,2029; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,5046; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 87,9996; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 87,79; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 87,7785; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,1287; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,65; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,4844; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,34; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,16; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,2146; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,12; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,2905; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 87,92; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 87,85; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,42; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,5; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,46; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,24; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,21; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,3; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,2677; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,61; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,61; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,78; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,7748; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,71; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,83; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,53; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,3082; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,4192; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,24; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,27; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,58; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,8812; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,73; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,36; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,16; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,2; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 87,91; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 87,96; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 87,96; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 87,67; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 87,98; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,09; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,24; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,12; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,0191; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 87,87; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 87,96; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 87,71; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 87,48; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 87,64; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 87,72; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,27; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,39; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,23; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,2889; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,25; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,54; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,73; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 88,78; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 89,0623; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 89,1008; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 88,63 Vrijednost udjela (NAV): 89; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 88,63


Ulazna naknada u Triglav Emerging Bond fond: Prilikom kupnje udjela Fonda na cijenu udjela obračunava se i naplaćuje ulazna naknada koja ovisi o visini pojedinog iznosa za koji se kupuju udjeli, a prema sljedećim uvjetima: za iznose do 300.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 2,00%; za iznose od 300.000,01 kuna do 500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1,00%; za iznose od 500.000,01 kuna do 1.000.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0,50%; za iznose preko 1.000.000,01 kuna ne plaća se ulazna naknada. Tako obračunata ulazna naknada uvećava se za porez ako postoji porezna obveza. Društvo može donijeti odluku o promjeni visine ulazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Izlazna naknada iz Triglav Emerging Bond fonda: Izlazna naknada ovisi o periodu u kojem je ulagatelj bio vlasnik udjela a obračunava se na sljedeći način: za period do 6 mjeseci izlazna naknada iznosi 0,50%; za period više od 6 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje; izlazna naknada za iznose više od 500.000,00 kuna se ne naplaćuje. Društvo može donijeti odluku o promjeni visine izlazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

NETA Emerging Bond je obveznički UCITS fond koji investira svoju imovinu u dužničke vrijednosne papire s tim da udio istih mora činiti najmanje 75 posto neto imovine Fonda dok modificirana duracija mora iznositi minimalno 1,5. Primarni fokus je izlaganje portfelja tržištima u razvoju gdje se nastoje pronaći viši prinosi zbog trenutno više percipirane makroekonomske razine rizika. Razina rizika kontrolira se ulaganjem u konzervativnije vrste vrijednosnih papira.

Ulaganjem u Fond ulagatelji sukladno svom udjelu sudjeluju u diverzificiranom portfelju instrumenata s fiksnim prinosom i ostalih financijskih instrumenta, čime mogu disperzirati rizik u odnosu na samostalno ulaganje na tržištu. Prednost ulaganja u Fond u odnosu na samostalno ulaganje na tržištu je i u profesionalnom upravljanju i vođenju portfelja jer ono uvažava osnovna načela profitabilnosti, sigurnosti i likvidnosti kao i mogućnost ostvarivanja nižih troškova u trgovanju vrijednosnim papirima i drugim financijskim instrumentima zbog velikog obujma poslovnih transakcija, kao i postojanja odgovarajućih mehanizama nadzora. Također, ovim putem ulagatelji ostvaruju pristup onim tržištima i instrumentima kojima ne bi mogli pristupiti kada bi samostalno ulagali na tržištu.

Strategijom ulaganja imovine Fonda utvrđuju se osnovni ciljevi i načela ulaganja kako bi se očuvala vrijednost uloga u Fond, u cilju ostvarivanja atraktivne stope prinosa. Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.

Imovina Fonda trajno će biti izložena tržištu obveznica i to ne manje od 75% neto imovine fonda. Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

Modificirana duracija fonda mora biti veća od 1,5. Imovina će se ulagati u sljedeće instrumente:

  • od 0% do 100% neto imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets: Brazil, Češka, Čile, Egipat, Filipini, Indija, Indonezija, Izrael, Koreja, Južna Afrika, Kina, Kolumbija, Mađarska, Malezija, Maroko, Meksiko, Peru, Poljska, Rusija, Tajvan, Tajland, Turska
  • od 0% do 50% neto imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja iz SEE i CIS regije (Poljska, Češka, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Turska, Grčka, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Ukrajina, Kazahstan, Armenija, Gruzija, Azerbejdžan,Bjelorusija, Moldavija)
  • od 0% do 25% neto imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire izdavatelja (uključujući i države kao izdavatelje) iz Australije, Austrije, Belgije, Danske, Finske, Francuske, Grčke, Hong-Konga, Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Norveške, Novog Zelanda, Njemačke, Portugala, Singapura, Sjedinjenih Američkih Država, Španjolske, Švedske, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda u udjele UCITS fondova i ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili udjela otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, pod uvjetom da je prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih investicijskih fondova, te da je razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova
  • maksimalno do 30% neto imovine Fonda u depozite kod kreditnih institucija i instrumente tržišta novca u zemljama članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e. Navedeni depoziti su povratni na zahtjev i dospijevaju za najviše 12 mjeseci
  • maksimalno do 20% neto imovine Fonda u repo sporazume s dopuštenim vrijednosnim papirima, dospijeća maksimalno do godine dana
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja članica EU-a, OECD-a i CEFTA-e, koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu, u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda (NN. br. 85/13)

Društvo će se pri ulaganju sredstava Fonda pridržavati ograničenja ulaganja iz članka 250. Zakona i podzakonskih propisa.

Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska.

Tehnike i instrumenti vezani uz prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje Društvo koristi u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem su repo ugovori (aktivni i pasivni), odnosno posuđivanje vrijednosnih papira i kolateral. Društvo je dužno osigurati da je repo ugovor o kupnji i ponovnoj prodaji financijskih instrumenata moguće opozvati ili raskinuti u svakom trenutku i prije roka dospijeća.

U slučaju opoziva ili raskida repo ugovora prije roka dospijeća, obveze iz ugovora moraju se izvršiti u roku od najviše sedam (7) dana. Repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji financijskih instrumenata čiji je rok dospijeća kraći ili jednak sedam (7) dana smatraju se opozivima u svakom trenutku. Rok dospijeća repo ugovora o kupnji i ponovnoj prodaji financijskih instrumenata ne smije biti duži od 12 mjeseci.

Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, povećanja prinosa ili smanjivanja troškova Fonda.

Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, ciljevi i ograničenja definirani ovim Prospektom te Zakonom. 
Financijske izvedenice koristit će se isključivo na način da ne povećavaju profil rizičnosti Fonda, odnosno toleranciju na rizike.

Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu Fonda u one financijske instrumente i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni  Društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom, podzakonskim propisima i ovim Prospektom.

Uspješnost Fonda (prinos prilagođen riziku) uspoređivat će se s relevantnim indeksom (benchmarkom) Bloomberg USD Emerging Market Sovereign Bond Index (BEMS Index), izraženim u kunama.

Triglav Emerging Bond
Vrijednost udjela: 89,32; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 87,89 Vrijednost udjela: 87,95; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 87,89 Vrijednost udjela: 87,22; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 87,89 Vrijednost udjela: 86,28; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 87,89 Vrijednost udjela: 86,12; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 87,89 Vrijednost udjela: 83,54; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 87,89 Vrijednost udjela: 84,30; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 87,89 Vrijednost udjela: 86,02; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 87,89 Vrijednost udjela: 86,36; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 87,89 Vrijednost udjela: 87,24; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 87,89 Vrijednost udjela: 86,19; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 87,89 Vrijednost udjela: 87,88; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 87,89 Vrijednost udjela: 88,57; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 87,89 Vrijednost udjela: 91,04; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 87,89 Vrijednost udjela: 91,08; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 87,89 Vrijednost udjela: 91,30; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 87,89 Vrijednost udjela: 90,90; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 87,89 Vrijednost udjela: 90,75; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 87,89
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo38,06
ALTA Multicash8,73
PETBRA6 ? 03/246,52
MEX 6 ? 09/27/346,33
RUSSIA 12 ? 06/24/286,27
POLAND 3 ? 04/06/266,20
COLOM 8 1/8 05/21/245,82
CHINA 7 ? 10/28/275,76
MEX 6.05 01/11/405,59
BRAZIL 8 7/8 04/15/245,40
PHILIP 9 1/2 02/02/305,32
Sektorska struktura ulaganja Triglav Emerging Bond fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Triglav Emerging Bond fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Triglav Emerging Bond fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Triglav Emerging Bond fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Triglav Emerging BondTriglav DZU d.o.o. 26.3.2020.89,32455.879.000,00
Triglav Emerging BondTriglav DZU d.o.o. 25.3.2020.87,94825.879.000,00
Triglav Emerging BondTriglav DZU d.o.o. 24.3.2020.87,22265.645.900,00
Triglav Emerging BondTriglav DZU d.o.o. 23.3.2020.86,28356.048.200,00
Triglav Emerging BondTriglav DZU d.o.o. 20.3.2020.86,11506.048.200,00
Triglav Emerging BondTriglav DZU d.o.o. 19.3.2020.83,53755.879.000,00
Triglav Emerging BondTriglav DZU d.o.o. 18.3.2020.84,29965.879.000,00
Triglav Emerging BondTriglav DZU d.o.o. 17.3.2020.86,02205.879.000,00
Triglav Emerging BondTriglav DZU d.o.o. 16.3.2020.86,35736.048.200,00
Triglav Emerging BondTriglav DZU d.o.o. 13.3.2020.87,24015.645.900,00
Triglav Emerging BondTriglav DZU d.o.o. 12.3.2020.86,19425.879.000,00
Triglav Emerging BondTriglav DZU d.o.o. 11.3.2020.87,88485.645.900,00
Triglav Emerging BondTriglav DZU d.o.o. 9.3.2020.88,57415.879.000,00
Triglav Emerging BondTriglav DZU d.o.o. 6.3.2020.91,04035.879.000,00
Triglav Emerging BondTriglav DZU d.o.o. 5.3.2020.91,07875.879.000,00
Triglav Emerging BondTriglav DZU d.o.o. 4.3.2020.91,29616.048.200,00
Triglav Emerging BondTriglav DZU d.o.o. 3.3.2020.90,89745.879.000,00
Triglav Emerging BondTriglav DZU d.o.o. 2.3.2020.90,74555.879.000,00