Naziv fonda: OTP Meridian 20
Datum osnivanja fonda: 28.4.2008.
Vrsta fonda: Dionički fond
Društvo koje upravlja fondom: OTP Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: OTP banka Hrvatska
IBAN fonda: HR7224070001300310917
ISIN fonda: HROTPIUMR207

Prospekt fonda: Prospekt (800 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (120 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (793 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 400 EUR
Minimalna uplata u fond: 40 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 2,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,2500%

Imovina fonda na današnji dan: 17.209.600,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -21,9000%
Prinos fonda u 90 dana: -21,9100%
Prinos fonda u 180 dana: -21,6800%
Prinos fonda u godinu dana: -18,6400%
Prosječni godišnji prinos fonda: -1,6341%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: OTP Meridian 20
Vrijednost udjela (NAV): 80,524; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 80,1115; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 79,0452; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 76,2936; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 78,2494; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 76,7493; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 78,6866; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 77,754; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 82,2447; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 82,4586; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 87,5833; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 89,5115; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 94,2733; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 95,8945; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 96,4082; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 96,7042; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 95,1209; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 94,9927; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 97,5039; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,1103; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,0629; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,0849; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,9135; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,5876; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,8666; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,1655; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,888; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,8378; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,5182; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,4348; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,4775; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,0493; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,2382; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,788; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 104,0588; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 104,0795; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,8102; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,9916; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,8839; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,8991; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 104,0731; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 104,2109; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 104,1907; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,552; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,2696; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,9604; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,3432; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,8022; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,7069; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,4189; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,2735; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,1186; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,8539; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,7713; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,1722; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,5121; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,3578; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,5543; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,4868; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,4959; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,2118; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,0751; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 101,8519; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 101,9985; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,2378; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,4332; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,4815; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,4996; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,7606; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,7239; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,7425; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,6559; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,9365; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,9141; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,8982; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,4219; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,7133; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,6878; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,8109; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,8051; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,6106; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,6572; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,5872; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,558; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,5135; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,4176; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,4372; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,6808; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,9417; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,4528; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,0001; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,2636; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,2572; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,0643; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,3395; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,3792; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 103,2993; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,8332; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,7984; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,629; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,2417; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,2618; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,1326; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 102,0116; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 101,5432; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 101,5562; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 101,5679; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 101,5679; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 101,5612; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 101,3425; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 100,01 Vrijednost udjela (NAV): 101,5951; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 100,01


Ulazna naknada u OTP Meridian 20 fond: Prilikom kupnje udjela u Fondu obračunava se i naplaćuje ulazna naknada koja ovisi o visini pojedinog iznosa uplate, a prema sljedećim uvjetima: za iznose do 75.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1%; za iznose od 75.000,01 kuna do 200.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0,5%; za iznose veće od 200.000,01 kuna ulazna naknada iznosi 0%; OTP meridian 20, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom / Prospekt 18Tako obračunata ulazna naknada uvećava se za porez ako postoji porezna obveza. Prilikom izračuna iznosa uplate pojedinog ulagatelja kao prethodno opisanog kriterija izračuna i naplate ulazne naknade, mjerodavnim se uzima ukupni iznos prethodnih uplata koje ulagatelj nije povukao do dana nove uplate, uvećano za iznos nove uplate u Fond. U slučaju kupnje udjela u Fondu putem trajnog naloga za kupnju, Uprava Društva može sadržajem trajnog naloga odrediti način izračuna i visinu ulazne naknade različito od prethodno navedenih načina izračuna i visine ulazne naknade. Uprava Društva može donijeti odluku o privremenom ukidanju ulazne naknade ili odluku o promjeni visine ulazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Izlazna naknada iz OTP Meridian 20 fonda: Izlazna naknada se naplaćuje ulagatelju na iznos koji povlači iz Fonda temeljem prodaje i otkupa udjela Fonda, pod uvjetom da se radi o ulaganjima u Fond kraćim od 24 (dvadeset četiri) mjeseca, i to: u iznosu od 2,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja kraća od 3 (tri) mjeseca, u iznosu od 1,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 3 (tri) mjeseca ali kraća od 12 (dvanaest) mjeseci, u iznosu od 0,5% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 12 (dvanaest) mjeseci ali kraća od 24 (dvadeset četiri) mjeseca, u iznosu od 0,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 24 (dvadeset četiri) mjeseca. Pored navedenog, Društvo zadržava pravo imateljima udjela u Fondu odobriti povrat izlazne naknade u slučaju kumulativnog ispunjenja uvjeta da prodaja udjela takvim ulagateljima ima za posljedicu sniženje troškova do kojih bi inače došlo zbog aktivnosti vezanih uz prodaju udjela u Fondu. Ovako obračunata izlazna naknada predstavlja prihod Društva. Uprava Društva može donijeti odluku o promjeni visine izlazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Strategijom ulaganja utvrđuju se osnovni financijski instrumenti u koje će se ulagati sredstva Fonda, te time i način kojim će se ostvariti dugoročni ciljevi Fonda. Nastavno navedena ograničenja ulaganja daju osnovne okvire unutar kojih će se obavljati diversifikacija imovine Fonda s ciljem ograničavanja pojedinih rizika ulaganja.

Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja:

  • dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, bez ograničenja;
  • dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, do 30% imovine Fonda;
  • dionice i prava na dionice izdavatelja iz Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, te dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz navedenih zemalja, do 50% imovine Fonda;
  • dionice i prava na dionice izdavatelja iz Austrije, Bugarske, Češke, Estonije, Grčke, Latvije, Litve, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovačke, te dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz navedenih zemalja, do 50% imovine Fonda;
  • dionice i prava na dionice izdavatelja iz Rusije, Ukrajine i drugih zemalja Zajednice nezavisnih država (Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan), zatim Turske, Izraela, Katara, Kuvajta, Saudijske Arabije, Egipta, Alžira, Maroka, Libije, Tunisa, Sirije, Ujedinjenih Arapskih Emirata Nigerije, Lagosa, Kenije, Gane i Južnoafričke republike, te dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz navedenih zemalja, do 30% imovine Fonda;
  • investicijske fondove s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj, drugim državama članicama Europske Unije ili SADa, odnosno fondove koji su tamo registrirani, do 25% imovine Fonda uz uvjet da se u takvom fondu ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od 2%;
  • depozite kod financijskih institucija, do 20% imovine Fonda;
  • sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume) do 15% imovine Fonda.

Udio dionica u Fondu, odnosno izloženost dioničkom tržištu, neće biti manja od 70% imovine Fonda. Fond može ulagati u neuvrštene vrijednosne papire, a takva ulaganja uređena su u skladu sa Zakonom i drugim propisima donesenim po osnovi Zakona.

Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, odnosno u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda, te u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva Fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati strategija ulaganja niti povećavati izloženost rizicima iznad onih određenih ovim Prospektom Fonda. Fond neće ulagati u naznačene vrijednosne papire i ugovore da bi povećao ukupnu izloženost prema pojedinim tržištima ili dijelovima tržišta iznad razine propisane Zakonom i Prospektom Fonda.

Strategijom ulaganja Fond će posebnu pozornost posvetiti ostvarivanju većeg prinosa u dužem vremenskom roku. U smislu navedenog, Društvo će nastojati ostvariti veći prinos ulažući imovinu Fonda u one vrijednosne papire i na one dijelove tržišta za koje procjenjuje da pružaju najveći potencijal rasta. Pri tome, prilikom odabira ulaganja Fonda voditi će se računa o primjerenoj disperziji sredstava (diversifikaciji portfelja Fonda), te očuvanju primjerene razine likvidnosti.

Povećanje diversifikacije sredstava je za ulagatelje od važnosti jer smanjuje oscilacije vrijednosti ulaganja, osobito u kraćim vremenskim razdobljima. Diversifikacija ulaganja podrazumijeva, pojednostavljeno, da je imovina Fonda uložena u vrijednosne papire čije se cijene ne kreću uvijek u istim smjerovima (rastu ili padaju), već svojim neusklađenim kretanjem smanjuju oscilacije udjela u Fondu, pogotovo u usporedbi s ulaganjem u pojedinačne vrijednosne papire.

U cilju dodatnog pojašnjenja, diversifikacija ulaganja uključuje ulaganje u vrijednosne papire čije cijene nisu visoko korelirane. U osnovi se radi o okolnosti da se dio rizika ulaganja, i to upravo tržišnog rizika (mjerenog oscilacijama cijena vrijednosnih papira), može ukloniti diversifikacijom ulaganja. Riječ je o tzv. nesistemskom riziku ulaganja u pojedine vrijednosne papire/dionice. Na žalost, dio rizika se niti diversifikacijom ulaganja ne može ukloniti u cijelosti što u praksi znači da će i vrijednost diversificiranog portfelja dionica znatno oscilirati u kraćim vremenskim razdobljima. Usprkos navedenom, potrebno je uočiti da su ulagatelji na tržištu dionica kompenzirani većim očekivanim povratom na svoje ulaganje upravo zbog preuzimanja tog dijela rizika. Prethodno opisani rizik koji se ne može u cijelosti ukloniti diversifikacijom ulaganja naziva se sistemski rizik ulaganja, a proizlazi iz nesigurnosti budućih kretanja općih makroekonomskih varijabli.

Pored svega navedenog, ciljevi ulaganja Fonda uključuju i nastojanje Društva da maksimizira ostvareni prinos u odnosu na rizike koji se preuzimaju ulaganjem u pojedinačne vrijednosne papire ili cjelokupne klase imovine. Imovina Fonda pretežno će biti uložena na tzv. tržištima u nastajanju (eng. "Emerging Markets"). Riječ je o tržištima u državama koje ne pripadaju grupi najrazvijenijih zemalja svijeta (prema kriteriju veličine bruto domaćeg proizvoda po stanovniku). Općenito, takva tržišta karakterizira niža razina likvidnosti u odnosu na razvijenija financijska tržišta, a posljedično i većom razinom rizika, ali su stoga i ulagači na takvim tržištima kompenzirani i većim očekivanim prinosima u dužem vremenskom roku.

Iako su hrvatske dionice u ograničenjima ulaganja navedene bez ograničenja, poslovanjem Fonda neće se značajno preferirati ulaganja u financijsku imovinu kojom se trguje na burzi ili drugom uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj. Primarna tržišta na kojima će se ulagati imovina Fonda su, osim same Republike Hrvatske, tržišta u državama šireg okruženja Republike Hrvatske: Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Makedonija, Mađarska, Rumunjska, Slovenija i Srbija. U širem smislu, a u skladu s ograničenjima ulaganja Fonda, imovina Fonda bit će uložena u globalnoj financijskoj regiji Istočne Europe, Bliskog Istoka i Afrike (tzv. "EEMEA – East Europe, Middle East and Africa") i to u onim državama koje imaju funkcionirajuća tržišta kapitala s primjerenim stupnjem pravne zaštite ulaganja, a sve u skladu s ograničenjima ulaganja utvrđenim Prospektom Fonda.

Kroz stručno i aktivno upravljanje imovinom Fonda pozornošću savjesnog gospodarstvenika, uzimajući u obzir rizike i uvjete na tržištu, a u skladu s ograničenjima ulaganja navedenim Zakonom i Prospektom Fonda, kao i investicijskim ciljevima Fonda u cijelosti, Društvo će nastojati postići što viši povrat na uložena sredstava u Fond tijekom dužeg vremenskog razdoblja.

OTP Meridian 20
Vrijednost udjela: 80,52; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 85,15 Vrijednost udjela: 80,11; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 85,15 Vrijednost udjela: 79,05; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 85,15 Vrijednost udjela: 76,29; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 85,15 Vrijednost udjela: 78,25; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 85,15 Vrijednost udjela: 76,75; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 85,15 Vrijednost udjela: 78,69; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 85,15 Vrijednost udjela: 77,75; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 85,15 Vrijednost udjela: 82,24; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 85,15 Vrijednost udjela: 82,46; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 85,15 Vrijednost udjela: 87,58; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 85,15 Vrijednost udjela: 89,51; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 85,15 Vrijednost udjela: 94,27; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 85,15 Vrijednost udjela: 95,89; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 85,15 Vrijednost udjela: 96,41; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 85,15 Vrijednost udjela: 96,70; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 85,15 Vrijednost udjela: 95,12; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 85,15
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo63,05
LYXOR International Asset Management8,30
BlackRock Asset Management Deutschland5,33
OTP banka d.d.4,55
VALAMAR RIVIERA d.d.3,13
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD2,84
Hrvatske telekomunikacije d.d.2,78
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.2,59
LYXOR International Asset Management2,55
Fondul Proprietatea SA2,54
MOTOR OIL HELLAS S.A.2,32
Sektorska struktura ulaganja OTP Meridian 20 fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata OTP Meridian 20 fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja OTP Meridian 20 fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja OTP Meridian 20 fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
OTP Meridian 20OTP Invest d.o.o. 26.3.2020.80,524016.728.000,00
OTP Meridian 20OTP Invest d.o.o. 25.3.2020.80,111516.728.000,00
OTP Meridian 20OTP Invest d.o.o. 24.3.2020.79,045217.209.600,00
OTP Meridian 20OTP Invest d.o.o. 23.3.2020.76,293617.209.600,00
OTP Meridian 20OTP Invest d.o.o. 20.3.2020.78,249417.209.600,00
OTP Meridian 20OTP Invest d.o.o. 19.3.2020.76,749316.728.000,00
OTP Meridian 20OTP Invest d.o.o. 17.3.2020.78,686616.728.000,00
OTP Meridian 20OTP Invest d.o.o. 16.3.2020.77,754016.064.800,00
OTP Meridian 20OTP Invest d.o.o. 13.3.2020.82,244716.064.800,00
OTP Meridian 20OTP Invest d.o.o. 12.3.2020.82,458616.728.000,00
OTP Meridian 20OTP Invest d.o.o. 11.3.2020.87,583316.064.800,00
OTP Meridian 20OTP Invest d.o.o. 9.3.2020.89,511516.728.000,00
OTP Meridian 20OTP Invest d.o.o. 6.3.2020.94,273316.728.000,00
OTP Meridian 20OTP Invest d.o.o. 5.3.2020.95,894516.728.000,00
OTP Meridian 20OTP Invest d.o.o. 4.3.2020.96,408216.728.000,00
OTP Meridian 20OTP Invest d.o.o. 3.3.2020.96,704216.728.000,00
OTP Meridian 20OTP Invest d.o.o. 2.3.2020.95,120916.728.000,00