Naziv fonda: OTP e-start
Datum osnivanja fonda: 5.2.2013.
Vrsta fonda: Novčani fond
Društvo koje upravlja fondom: OTP Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: OTP banka Hrvatska
IBAN fonda: HR6724070001300313820
ISIN fonda: HROTPIUENVC5

Prospekt fonda: Prospekt (800 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (103 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (708 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 150 EUR
Minimalna uplata u fond: 15 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,9500%
Naknada depozitnoj banci: 0,1500%

Imovina fonda na današnji dan: 128.253.400,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -0,1100%
Prinos fonda u 90 dana: -0,1400%
Prinos fonda u 180 dana: -0,1700%
Prinos fonda u godinu dana: -0,2100%
Prosječni godišnji prinos fonda: 0,2166%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: OTP e-start
Vrijednost udjela (NAV): 101,5649; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,5662; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,5703; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,5699; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,5773; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,5776; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,5841; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,5886; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,5885; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,5896; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,59; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,6004; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,6021; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,6081; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,6117; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,6155; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,6513; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,655; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,6548; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,67; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,6775; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,6787; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,6895; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7082; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7027; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7012; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7007; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,6959; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,6995; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,697; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,6982; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7003; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7066; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7074; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7053; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7041; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7053; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7086; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7036; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7013; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7092; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7054; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7062; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7064; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7044; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7043; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7069; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7082; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,709; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7078; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7081; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7084; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7068; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7076; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7061; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7069; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7088; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7159; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7175; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,717; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7162; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7143; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7128; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7112; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7108; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7098; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7093; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7095; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7099; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7092; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,709; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7082; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7032; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7058; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7064; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7068; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7065; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7103; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7097; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7096; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7095; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7093; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7091; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7036; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7042; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7046; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7049; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7061; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7079; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7092; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7112; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7102; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7104; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7106; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,711; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7123; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7192; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7212; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7244; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7241; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7267; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,728; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7279; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7299; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7329; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7345; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,735; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7374; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7388; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7377; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7381; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7347; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7352; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7361; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7361; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 101,69 Vrijednost udjela (NAV): 101,7371; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 101,69


Ulazna naknada u OTP e-start fond: Prilikom kupnje udjela u Fondu ne naplaćuje su ulazna naknada. Uprava Društva može donijeti odluku o promijeni ulazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Izlazna naknada iz OTP e-start fonda: Izlazna naknada se naplaćuje ulagatelju na iznos koji povlači iz Fonda temeljem prodaje i otkupa udjela Fonda, pod uvjetom da se radi o ulaganjima u Fond kraćim od 15 (petnaest) dana, i to u iznosu od 1,50% od ukupne prodajne cijene udjela. U slučajevima ulaganja koja su duža od 15 (petnaest) dana izlazna naknada se ne naplaćuje. Ovako obračunata izlazna naknada uvećava se za porez ako postoji porezna obveza. Uprava Društva može donijeti odluku o promjeni visine izlazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Strategijom ulaganja utvrđuju se osnovni financijski instrumenti u koje će se ulagati sredstva Fonda, te time i način kojim će se ostvariti dugoročni ciljevi Fonda, dok nastavno navedena ograničenja ulaganja daju osnovne okvire unutar kojih će se obavljati diversifikacija imovine Fonda s ciljem ograničavanja pojedinih rizika ulaganja.

OTP euro novčani fond je sukladno svojim obilježjima i naravi novčani UCITS fond, što znači da je trajno izložen novčanom (trezorski i komercijalni zapisi, depoziti, repo poslovi) i obvezničkom tržištu, ulaganjem u instrumente čije dospijeće nije duže od godine dana, u omjeru ne manjom od 75% imovine Fonda, pod uvjetom da globalno modificirano trajanje Fonda ne prelazi 1,5. Izloženost korporativnim vrijednosnim papirima (obveznice i zapisi) ne smije prelaziti 50% imovine Fonda. Valutna izloženost Fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu ni u kom trenutku ne smije prelaziti 20%. Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena.

Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u sljedeću imovinu:

  • dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, do 100% neto imovine Fonda;
  • depozite kod financijskih institucija iz Republike Hrvatske i drugih država članica Europske Unije, do 100% neto imovine Fonda;
  • dužničke vrijednosne papire koje su izdale ili za koje jamče druge države članice Europske Unije, do 100% neto imovine Fonda;
  • dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči jedinica lokalne i područne samouprave Republike Hrvatske ili druge države članice Europske Unije te dužnički vrijednosni papiri koje je izdala pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, do 40% neto imovine Fonda;
  • dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči zemlja članica OECD-a ili CEFTA-e te dužničke vrijednosne papire koje je izdala pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi članici Europske Unije, do 40% neto imovine Fonda;
  • udjele u UCITS fondovima koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske Unije, pri čemu se imovina tih fondova pretežno ulaže u nisko rizične dužničke vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj, drugim državama članicama Europske Unije i OECD-a/CEFTA-e, do 10% neto imovine Fonda.

Fond koristi tehnike i instrumente koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja imovinom: sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume) do 10% imovine Fonda, odnosno do 40% imovine u sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume) koji uključuju dužničke vrijednosne papire koje je izdala, ili za njih jamči, Republika Hrvatska.

Ulaganje u dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska čini dio strategije ulaganja Fonda, radi čega značajan dio imovine Fonda može biti izložen Republici Hrvatskoj. Slijedom navedenog, iznimno od ograničenja ulaganja iz članka 250., stavka 1., točke 6. Zakona, a u skladu s člankom 250. b) Zakona, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je Društvu ulaganje iznad 35% neto vrijednosti imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj ili za koje jamči
Republika Hrvatska, i to do 100% neto imovine Fonda.

Osim navedenih ograničenja ulaganja, Fond će najvišu valutnu izloženost održavati manjom od 20% imovine Fonda. To znači da će najmanje 80% imovine Fonda biti uloženo u vrijednosne papire ili depozite denominirane u euru. Bilo kakva izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Fond može ulagati u neuvrštene vrijednosne papire, a takva ulaganja uređena su u skladu sa Zakonom i drugim propisima donesenim po osnovi Zakona. Udio dužničkih vrijednosnih papira u Fondu kojima je kreditni rejting manji od BBB neće biti veći od 10% imovine Fonda, pri čemu se u taj limit ne računaju dužnički vrijednosni papiri koje je izdala, ili za njih jamči, Republika Hrvatska.

Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, odnosno u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda, te u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva Fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati strategija ulaganja niti povećavati izloženost rizicima iznad onih određenih ovim Prospektom Fonda. Fond neće ulagati u naznačene vrijednosne papire i ugovore da bi povećao ukupnu izloženost prema pojedinim tržištima ili dijelovima tržišta iznad razine propisane Zakonom i Prospektom Fonda.

Kroz stručno i aktivno upravljanje imovinom Fonda pozornošću savjesnog gospodarstvenika, uzimajući u obzir rizike i uvjete na tržištu, a u skladu s ograničenjima ulaganja navedenim Zakonom i Prospektom Fonda, kao i investicijskim ciljevima Fonda u cijelosti, Društvo će nastojati postići što viši povrat na uložena sredstava u Fond.

OTP e-start
Vrijednost udjela: 101,56; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61 Vrijednost udjela: 101,57; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61 Vrijednost udjela: 101,57; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61 Vrijednost udjela: 101,57; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61 Vrijednost udjela: 101,58; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61 Vrijednost udjela: 101,58; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61 Vrijednost udjela: 101,58; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61 Vrijednost udjela: 101,59; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61 Vrijednost udjela: 101,59; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61 Vrijednost udjela: 101,59; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61 Vrijednost udjela: 101,59; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61 Vrijednost udjela: 101,60; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61 Vrijednost udjela: 101,60; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61 Vrijednost udjela: 101,61; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61 Vrijednost udjela: 101,61; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61 Vrijednost udjela: 101,62; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61 Vrijednost udjela: 101,65; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61 Vrijednost udjela: 101,66; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61 Vrijednost udjela: 101,65; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61 Vrijednost udjela: 101,67; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61 Vrijednost udjela: 101,68; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,61
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo15,62
CROATI 6,75 1913,67
Novac na računu13,50
CROATI 2,75 3010,92
RHMF-O-222E8,69
CROATI 6,625 207,80
DEPOZIT EUR6,92
DEPOZIT EUR6,92
DEPOZIT EUR5,54
RHMF-O-203E5,30
RHMF-O-247E5,11
Sektorska struktura ulaganja OTP e-start fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata OTP e-start fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja OTP e-start fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja OTP e-start fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 30.3.2020.101,5649133.548.000,00
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 27.3.2020.101,5662133.548.000,00
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 26.3.2020.101,5703133.548.000,00
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 25.3.2020.101,5699133.548.000,00
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 24.3.2020.101,5773128.253.400,00
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 23.3.2020.101,5776128.253.400,00
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 20.3.2020.101,5841128.253.400,00
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 19.3.2020.101,5886133.548.000,00
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 18.3.2020.101,5885133.548.000,00
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 17.3.2020.101,5896128.253.400,00
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 16.3.2020.101,5900133.548.000,00
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 13.3.2020.101,6004128.253.400,00
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 12.3.2020.101,6021133.548.000,00
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 11.3.2020.101,6081128.253.400,00
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 10.3.2020.101,6117133.548.000,00
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 9.3.2020.101,6155133.548.000,00
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 6.3.2020.101,6513137.392.600,00
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 5.3.2020.101,6550137.392.600,00
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 4.3.2020.101,6548137.392.600,00
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 3.3.2020.101,6700133.548.000,00
OTP e-startOTP Invest d.o.o. 2.3.2020.101,6775133.548.000,00