Naziv fonda: Platinum Blue Chip
Datum osnivanja fonda: 3.1.2008.
Vrsta fonda: Dionički fond
Društvo koje upravlja fondom: Platinum Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Raiffeisenbank Austria
IBAN fonda: HR2723300031300200603
ISIN fonda: HRPNINUPBLC2

Prospekt fonda: Prospekt (806 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (267 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (576 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 150 EUR
Minimalna uplata u fond: 150 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 3,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1600%

Imovina fonda na današnji dan: 8.207.000,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -29,5700%
Prinos fonda u 90 dana: -31,7400%
Prinos fonda u 180 dana: -28,9600%
Prinos fonda u godinu dana: -27,9300%
Prosječni godišnji prinos fonda: -3,6561%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Platinum Blue Chip
Vrijednost udjela (NAV): 63,4056; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 58,5608; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 57,825; Datum: 22.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 57,83; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 57,7045; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 57,2505; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 56,2609; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 58,0162; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 56,8399; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 59,6268; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 59,632; Datum: 14.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 59,5929; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 59,6385; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 72,3909; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 75,1679; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 74,8282; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 78,0238; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 78,0306; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 78,3156; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 81,5091; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 82,7466; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 80,9429; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 83,8495; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 84,0821; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 84,0894; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 84,1006; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 85,8527; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 89,2454; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 89,4232; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 89,67; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,0311; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,039; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,0631; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,039; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,4453; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,3058; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,3484; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,9391; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,9471; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,8391; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,8075; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,0966; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,3216; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,4374; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,6632; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,6711; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,5751; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,7943; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,8459; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,9325; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,6317; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,8147; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,8235; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,8669; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,5046; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,0762; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,018; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,9545; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,326; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,3339; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,2718; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,5238; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,3934; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,6317; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,8029; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,7979; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,8059; Datum: 18.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,7502; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,1813; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,1625; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,4252; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,6423; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,4451; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,8586; Datum: 11.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,8352; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,9947; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,3192; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,7117; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,045; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,2955; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,3061; Datum: 4.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,0952; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,1488; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,2865; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,3691; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,8983; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,5955; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,6037; Datum: 28.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,829; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,9253; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,8922; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,8748; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,8108; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,802; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,8102; Datum: 21.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,7319; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,4126; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,2549; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,2913; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,636; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,7086; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,7166; Datum: 14.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,8444; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,2704; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,7749; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,7749; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,0251; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,9645; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,8687; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,8767; Datum: 7.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,9061; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,3512; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,6731; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,7169; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,4182; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 93,9166; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 93,9248; Datum: 30.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 93,9253; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 94,1831; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 94,2409; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 94,2095; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 93,9863; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 93,3708; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 93,379; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 93,3254; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 93,0936; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 93,3669; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 93,7675; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 94,676; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 94,4364; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 94,4446; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 94,5226; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 94,5378; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 94,4806; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 94,5289; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 94,5964; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 94,9569; Datum: 10.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 94,9652; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 94,8109; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 94,9969; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 94,9906; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 94,8196; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 94,8196; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 94,4822; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 93,2632; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 93,2714; Datum: 2.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 93,2801; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,6609; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 93,4397; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 93,8278; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 93,8613; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 93,3331; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 93,3412; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 93,316; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,4146; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,4513; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,1682; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,2165; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,5979; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,6058; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 90,6575; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,5409; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,048; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 92,3664; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,0531; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,433; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,441; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 91,4228; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 89,4019; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 88,6516; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 88,8721; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 89,4431; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 89,1887; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 89,1965; Datum: 5.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 89,2884; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 89,7195; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 88,57 Vrijednost udjela (NAV): 89,5866; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 88,57


Ulazna naknada u Platinum Blue Chip fond: Ulazna naknada se ne naplaćuje.

Izlazna naknada iz Platinum Blue Chip fonda: Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o periodu ulaganja: za ulaganje do šest mjeseci izlazna naknada je 3% sredstava koja se povlače iz fonda; za ulaganje od šest mjeseci do jedne godine naknada iznosi 2% sredstava koja se povlače iz fonda; za ulaganje od jedne do dvije godine naknada iznosi 1% sredstava koja se povlače iz fonda; za ulaganje od dvije do tri godine naknada iznosi 0,5% sredstava koja se povlače iz fonda; za ulaganje duže od tri godine naknada za otkup udjela se ne naplaćuje. Društvo može donijeti odluku o promjeni visine izlazne naknade sukladno odredbama Zakona o investicijskim fondovima.

Cilj ulaganja Fonda je postići sigurnost, disperziju rizika, likvidnost, te primjerenu profitabilnost na uloženi kapital ulagatelja u Fond.

Društvo će imovinu Fonda ulagati pretežno u prenosive vrijednosne papire i financijske instrumente domaćih i stranih izdavatelja kojima se trguje na uređenim tržištima financijskih instrumenata. Prilikom ulaganja imovine Fonda u vrijednosne papire, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 250. i 250.a-f Zakona, a navedeni ciljevi će se postizati kroz profesionalno upravljanje kapitalom koji će biti uložen prema sljedećim ograničenjima:

 1. Minimalno 70% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire multinacionalnih kompanija, a koji kotiraju na tržištima zemalja EU-e, CEFTA-e, OECD zemalja i tržišta u nastajanju (Brazil, Rusija, Indija, Kina, Argentina, Egipat, Južnoafrička Republika, Republika Kenija, Nigerija, Ukrajina, Bjelorusija, Bangladeš, Kazahstan, Mauricijus, Singapur, Vijetnam, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Singapur, Hong Kong, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srbija, Republika Crna Gora, te Republika Makedonija);
 2. Do 30% neto imovine Fonda u dionice uvrštene na burzama te na tržištima u slijedećim zemljama: Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan, Singapur i Hong Kong;
 3. Do 10% neto imovine Fonda u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi čija maksimalna naknada za upravljanje ne prelazi iznos naknade za upravljanje Fonda te, uz uvjet da:
  • im je omogućena slobodna distribucija u svim državama EU bez prethodnog odobrenja nadležnih tijela svake od država članica,
  • su registrirani u skladu s pravom EU odnosno države iz koje potječu te da podliježu nadzoru pripadajućih nadzornih javnih tijela,
  • ne ulažu više od 10% vlastite imovine u druge investicijske fondove;
 4. Do 30% neto imovine Fonda u novčane depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom pravom Europske unije;
 5. U terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, isključivo u svrhu zaštite potraživanja i imovine Fonda.
Platinum Blue Chip
Vrijednost udjela: 63,41; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 58,56; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 57,83; Datum: 22.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 57,83; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 57,70; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 57,25; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 56,26; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 58,02; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 56,84; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 59,63; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 59,63; Datum: 14.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 59,59; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 59,64; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 72,39; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 75,17; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 74,83; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 78,02; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 78,03; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 78,32; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 81,51; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 82,75; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 80,94; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 83,85; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00 Vrijednost udjela: 84,08; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 68,00
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo59,81
Iberdrola SA6,67
Munich Re Group5,11
Alta Special Opportunity5,02
International Business Machines4,37
Unilever NV3,62
Orange SA3,45
Vinci SA3,19
Air Liquide SA3,16
Lyxor Hwabao WP MSCI China2,94
L'Oreal SA2,66
Sektorska struktura ulaganja Platinum Blue Chip fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Platinum Blue Chip fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Platinum Blue Chip fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Platinum Blue Chip fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 24.3.2020.63,40568.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 23.3.2020.58,56088.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 22.3.2020.57,82508.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 21.3.2020.57,83008.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 20.3.2020.57,70458.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 19.3.2020.57,25058.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 18.3.2020.56,26098.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 17.3.2020.58,01628.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 16.3.2020.56,83998.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 15.3.2020.59,62688.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 14.3.2020.59,63208.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 13.3.2020.59,59298.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 12.3.2020.59,63858.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 11.3.2020.72,39098.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 10.3.2020.75,16798.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 9.3.2020.74,82828.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 8.3.2020.78,02388.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 7.3.2020.78,03068.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 6.3.2020.78,31568.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 5.3.2020.81,50918.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 4.3.2020.82,74668.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 3.3.2020.80,94298.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 2.3.2020.83,84958.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 1.3.2020.84,08218.207.000,00
Platinum Blue ChipPlatinum Invest d.o.o. 29.2.2020.84,08948.207.000,00