Naziv fonda: Platinum Global Opportunity
Datum osnivanja fonda: 21.9.2007.
Vrsta fonda: Dionički fond
Društvo koje upravlja fondom: Platinum Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: USD

Banka skrbnik: Raiffeisenbank Austria
IBAN fonda: HR0523300031300200611
ISIN fonda: HRPNINUPJIE7

Prospekt fonda: Prospekt (832 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (268 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (597 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 150 USD
Minimalna uplata u fond: 150 USD

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 3,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1600%

Imovina fonda na današnji dan: 18.469.000,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -29,6800%
Prinos fonda u 90 dana: -32,7200%
Prinos fonda u 180 dana: -26,8400%
Prinos fonda u godinu dana: -27,7600%
Prosječni godišnji prinos fonda: -4,0508%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Platinum Global Opportunity
Vrijednost udjela (NAV): 11,4228; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 11,1731; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 10,4882; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 10,5171; Datum: 22.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 10,518; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 10,5257; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 10,852; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 10,9231; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 11,4547; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 11,1306; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 12,71; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 12,711; Datum: 14.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 12,721; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 12,0976; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 14,0912; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 14,8063; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 14,4726; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 15,2628; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 15,2641; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 15,2451; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 15,7683; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,2524; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 15,7065; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,2433; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,2421; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,2434; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,2282; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,5138; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,7431; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6628; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6143; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,5035; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,5049; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,5048; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,5065; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,4969; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,5446; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6472; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6331; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6345; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6407; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6566; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6988; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6041; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6363; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6951; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6965; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,7073; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,781; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,7411; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,7705; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,9502; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,0327; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,0342; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,0307; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,887; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,8807; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,879; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,0175; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,9779; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,9793; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,9936; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,9929; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,0748; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,1263; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,2097; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,202; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,2035; Datum: 18.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,2127; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,2232; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,2051; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,2208; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,1777; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,183; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,1791; Datum: 11.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,1826; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,1616; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,1676; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,2488; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,2421; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,1553; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,1568; Datum: 4.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,1615; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,1479; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,9789; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,9791; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,996; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,1104; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,1119; Datum: 28.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,1028; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,1493; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,0892; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,0928; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,0794; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,0459; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,0475; Datum: 21.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,0499; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,0599; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,0338; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,0205; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 17,0113; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,8934; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,8948; Datum: 14.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,8865; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,8833; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,8843; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,8814; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,9329; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,9084; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,9099; Datum: 7.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,9104; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,7888; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,8255; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6865; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,669; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6458; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6472; Datum: 30.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6505; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,7196; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,7271; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6679; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6694; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,5766; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,578; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,5849; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,5174; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,5417; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,5946; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6489; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,7234; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,7248; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,7192; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,7322; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,7762; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,7521; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,7834; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,8268; Datum: 10.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,8283; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,8394; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,8257; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,7073; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,8244; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,7586; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6295; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6309; Datum: 2.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6324; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,4724; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,5223; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6286; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,6953; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,5642; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,5656; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,5733; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,4961; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,5147; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,4373; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,3633; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,2252; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,2266; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,227; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,3497; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,2947; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,3768; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,1872; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,2165; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,2179; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 16,2214; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 15,9817; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 15,8832; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 15,9515; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 15,9217; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 15,9856; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 15,987; Datum: 5.10.2019.; Prosjek: 16,23 Vrijednost udjela (NAV): 15,9841; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 16,23


Ulazna naknada u Platinum Global Opportunity fond: Ulazna naknada se ne naplaćuje.

Izlazna naknada iz Platinum Global Opportunity fonda: Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o periodu ulaganja: za ulaganje do šest mjeseci izlazna naknada je 3% sredstava koja se povlače iz fonda; za ulaganje od šest mjeseci do jedne godine naknada iznosi 2% sredstava koja se povlače iz fonda; za ulaganje od jedne do dvije godine naknada iznosi 1% sredstava koja se povlače iz fonda; za ulaganje od dvije do tri godine naknada iznosi 0,5% sredstava koja se povlače iz fonda; za ulaganje duže od tri godine naknada za otkup udjela se ne naplaćuje. Društvo može donijeti odluku o promjeni visine izlazne naknade sukladno odredbama Zakona o investicijskim fondovima.

Cilj ulaganja Fonda je postići sigurnost, disperziju rizika, likvidnost, te primjerenu profitabilnost na uloženi kapital ulagatelja u Fond.

Društvo će imovinu Fonda ulagati pretežno u prenosive vrijednosne papire i financijske instrumente domaćih i stranih izdavatelja kojima se trguje na uređenim tržištima financijskih instrumenata. Prilikom ulaganja imovine Fonda u vrijednosne papire, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 250. Zakona, a navedeni ciljevi će se postizati kroz profesionalno upravljanje kapitalom koji će biti uložen prema sljedećim ograničenjima:

 1. Minimalno 70% neto imovine Fonda biti će plasirano u vlasničke vrijednosne papire multinacionalnih kompanija a koji kotiraju na tržištima zemalja EU-e, CEFTA-e, OECD zemalja i tržišta u nastajanju (Brazil, Rusija, Indija, Kina, Argentina, Egipat, Južnoafrička Republika, Republika Kenija, Nigerija, Ukrajina, Bjelorusija, Bangladeš, Kazahstan, Mauricijus, Singapur, Vijetnam, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Singapur, Hong Kong, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srbija, Republika Crna Gora, te Republika Makedonija);
 2. Do 30% neto imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire inozemnih izdavatelja koje kotiraju u zemljama članicama EU-a, OECD-a i CEFTAe;
 3. Do 30% neto imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire koji kotiraju na tržištima sljedećih zemalja: Brazil, Rusija, Indija, Kina, Argentina, Egipat, Južnoafrička Republika, Republika Kenija, Nigerija, Ukrajina, Bjelorusija, Bangladeš, Kazahstan, Mauricijus, Singapur, Vijetnam, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Singapur, Hong Kong, Republika Hrvatska, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srbija, Republika Crna Gora, te Republika Makedonija;
 4. Do 30% neto imovine Fonda u vrijednosne papire čija je cijena temeljena na robi (commodity) a kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima, a izdanim u državama članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e kao i drugim zemljama s tržištem kapitala u razvoju (Brazil, Rusija, Indija, Kina, Argentina, Egipat, Južnoafrička Republika, Republika Kenija, Nigerija, Ukrajina, Bjelorusija, Bangladeš, Kazahstan, Mauricijus, Singapur, Vijetnam, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Singapur, Hong Kong, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srbija, Republika Crna Gora, te Republika Makedonija);
 5. Do 10% neto imovine Fonda u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi čija maksimalna naknada za upravljanje ne prelazi iznos naknade za upravljanje Fonda te, uz uvjet da:
  • im je omogućena slobodna distribucija u svim državama EU bez prethodnog odobrenja nadležnih tijela svake od država članica,
  • su registrirani u skladu s pravom EU odnosno države iz koje potječu te da podliježu nadzoru pripadajućih nadzornih javnih tijela,
  • ne ulažu više od 10% vlastite imovine u druge investicijske fondove;
 6. Do 20% neto imovine Fonda u trezorske zapise Ministarstva financija RH, država članica EU i OECD-a;
 7. Do 30% neto imovine Fonda u novčane depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom pravom Europske unije;
 8. Do 10 % neto imovine Fonda u sporazume o reotkupu (repo sporazume), osim sporazuma o reotkupu s državnim ili bezuvjetno garantiranim dužničkim vrijednosnim papirima od strane Republike Hrvatske;
 9. U opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda.
Platinum Global Opportunity
Vrijednost udjela: 11,42; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 11,17; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 10,49; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 10,52; Datum: 22.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 10,52; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 10,53; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 10,85; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 10,92; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 11,45; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 11,13; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 12,71; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 12,71; Datum: 14.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 12,72; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 12,10; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 14,09; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 14,81; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 14,47; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 15,26; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 15,26; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 15,25; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 15,77; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 16,25; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 15,71; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 16,24; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14 Vrijednost udjela: 16,24; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 13,14
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo60,83
Alphabet Inc8,44
Walt Disney Company4,38
KD Energija4,25
Chubb Ltd3,88
Walmart Inc3,32
Facebook Inc3,29
Netflix Inc3,12
Lyxor Hwabao WP MSCI China2,96
Dollar General Corp2,77
Alta Special Opportunity2,76
Sektorska struktura ulaganja Platinum Global Opportunity fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Platinum Global Opportunity fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Platinum Global Opportunity fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Platinum Global Opportunity fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 30.3.2020.11,422818.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 24.3.2020.11,173118.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 23.3.2020.10,488218.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 22.3.2020.10,517118.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 21.3.2020.10,518018.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 20.3.2020.10,525718.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 19.3.2020.10,852018.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 18.3.2020.10,923118.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 17.3.2020.11,454718.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 16.3.2020.11,130618.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 15.3.2020.12,710018.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 14.3.2020.12,711018.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 13.3.2020.12,721018.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 12.3.2020.12,097618.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 11.3.2020.14,091218.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 10.3.2020.14,806318.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 9.3.2020.14,472618.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 8.3.2020.15,262818.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 7.3.2020.15,264118.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 6.3.2020.15,245118.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 5.3.2020.15,768318.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 4.3.2020.16,252418.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 3.3.2020.15,706518.469.000,00
Platinum Global OpportunityPlatinum Invest d.o.o. 2.3.2020.16,243318.469.000,00