Naziv fonda: Platinum Corporate Bond B
Datum osnivanja fonda: 31.5.2019.
Vrsta fonda: Obveznički fond
Društvo koje upravlja fondom: Platinum Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: USD

Banka skrbnik: Addiko banka
IBAN fonda:
ISIN fonda: HRPNINUPCOB6

Prospekt fonda: Prospekt (979 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (178 KB)
Osobna iskaznica fonda:
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 400 USD
Minimalna uplata u fond: 400 USD

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,2500%
Naknada depozitnoj banci: 0,1600%

Imovina fonda na današnji dan: 212.193,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -16,4800%
Prinos fonda u 90 dana: -15,6000%
Prinos fonda u 180 dana: -14,8400%
Prinos fonda u godinu dana: 0,0000%
Prosječni godišnji prinos fonda: 0,0%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Platinum Corporate Bond B
Vrijednost udjela (NAV): 83,4645; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 83,5191; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 83,6684; Datum: 22.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 83,662; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 83,6723; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 83,9978; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 86,1118; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 87,6603; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 89,5726; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 91,6761; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 91,6691; Datum: 14.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 91,6843; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 91,8123; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 93,8437; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 94,8272; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 94,1785; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 96,2376; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 96,2308; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 96,1841; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,1942; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,6975; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,2537; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,2382; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,1533; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,1466; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,1596; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,7292; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,1409; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,3507; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,5567; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,9321; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,9255; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,9167; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,8918; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,7628; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,6288; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,6522; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,6083; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,6016; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,6024; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,5651; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,6191; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,5363; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,3037; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,1936; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,1864; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,1897; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,2401; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,1896; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,1055; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,0405; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,0373; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,0301; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,019; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,1203; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,1324; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,9874; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,8267; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,0303; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,0233; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,0262; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,1291; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,2067; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,1655; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,1954; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,2017; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,195; Datum: 18.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,1958; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,1738; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,0944; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,0533; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,0695; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,963; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,9556; Datum: 11.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,9516; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,8028; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,7938; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,9221; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,8451; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,8983; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,891; Datum: 4.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,8951; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,9142; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,8534; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,8385; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,9568; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,9536; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,9463; Datum: 28.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,9236; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,9322; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,8965; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,8837; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,896; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,8669; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,8595; Datum: 21.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,8583; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,9052; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,8661; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,7371; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,6641; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,681; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,6736; Datum: 14.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,6573; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,555; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,6586; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,6252; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,58; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,6199; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,6124; Datum: 7.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,6035; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,5273; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,5199; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,4421; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,5004; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,6246; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,6179; Datum: 30.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,6535; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,5986; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,6701; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,6783; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,698; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,6612; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,6567; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,6525; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,7287; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,7247; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,7461; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,7408; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,7756; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,7714; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,7665; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,9129; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,8887; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,1135; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,1209; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,1512; Datum: 10.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,1453; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,1403; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,141; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,9887; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,0622; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,0968; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,019; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,0134; Datum: 2.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,0078; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,8784; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,0044; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,0378; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 99,0307; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,889; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,8834; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,8776; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,6507; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,4647; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,3879; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,3404; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,2627; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,2596; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,255; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,2052; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,1312; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,1532; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,0738; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,0865; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,0817; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 98,0893; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 97,9185; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 97,8212; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 97,7625; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 97,8719; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 97,7775; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 97,7719; Datum: 5.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 97,7647; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 97,8012; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 97,83 Vrijednost udjela (NAV): 97,8357; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 97,83


Ulazna naknada u Platinum Corporate Bond B fond: Ulazna naknada se ne naplaćuje.

Izlazna naknada iz Platinum Corporate Bond B fonda: Izlazna naknada iznosi 3,00%.

Ulagateljski cilj

 

Osnovni cilj Fonda je nastojati ostvariti rast vrijednosti udjela aktivnim investiranjem imovine Fonda koja će biti pretežno uložena u korporativne dužničke vrijednosne papire te ostale financijske instrumente izdvajajući primjerice ulaganje u fondove, sukladno zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u ovom Prospektu. Dužnički vrijednosni papiri u koje će fond pretežno ulagati će biti dužnički vrijednosni papiri korporativnih izdavatelja iz zemalja iz EU, OECD-a, BRIC-a. Fond će također biti manjim dijelom izložen UCITS fondovima, te UCITS ETF3 -ovima i non-UCTSETF-ovima. Fond će također koristiti izvedenice za zaštitu imovine fonda. Fond će koristiti pasivne repo transakcije radi učinkovitoga upravljanja portfeljem.

Zbog pretežnog ulaganja u dužničke vrijednosne papire korporativnih izdavatelja profil rizičnosti fonda je visok.

 

Strategija ulaganja

 

Društvo će aktivno upravljati investicijama sukladno situaciji na tržištu. Pozitivni prinosi mogu se očekivati u srednjem roku. Društvo definira srednji rok kao razdoblje od tri do pet godina, izraženo u valuti USD. Prinosi investitorima nisu garantirani i ulaganje u Fond može dovesti do gubitka.

Fond nema definirano mjerilo uspješnosti (benchmark) prema kojem bi se prilagođavala ulaganja. Modificirano vrijeme trajanja (eng. Modified duration) imovine Fonda nije ograničeno; Fond nema ograničenja niti posebne investicijske strategije vezane za izloženost posebnim sektorima ekonomije ili geografskim regijama. Valutna izloženost imovine Fonda nije ograničena.

Imovina u koju Fond ulaže i ograničenja ulaganja

Ograničenja ulaganja imovine Fonda:

 • Minimalno 75% neto imovine Fonda bit će izloženo dugoročnim, srednjoročnim i kratkoročnim dužničkim vrijednosnim papirima (obveznicama) koji su izdali korporativni i/ili državni izdavatelji;
 • Do 10% imovine bit će pojedinačno izloženo udjelima u drugim UCITS fondovima, udjelima fondova kojima se trguje na uređenim tržištima država koji su navedeni u ovome Prospektu;
 • Do 10% fond bit će pojedinačno izloženo UCITS ETF-ovima i non-UCITS ETF-ovima;
 • Do 20% neto imovine Fonda u novčane depozite kod financijskih institucija;
 • Do 10 % neto imovine Fonda u pasivne sporazume o reotkupu;
 • Do 5% neto imovine u opcijske i terminske poslove radi zaštite imovine;
 • Fond ne ulaže u alternativne investicijske fondove (AIF);

Fond nema ograničenja vezanih za ulaganja u pojedine sektore ekonomije. Poštujuću relevantnu regulativu i ograničenja ulaganja koja su definirana Zakonom, Fond će također poštovati sljedeća ograničenja kod ulaganja:

 1. Do 100% neto imovine Fonda može biti plasirano u dužničke vrijednosne papire koji su izdali korporativni izdavatelji, a koji kotiraju na uređenim tržištima zemalja EU-e, SAD-a, OECD zemalja, BRIC (Brazil, Rusija, Indija, Kina) zemalja. 
 2. Do 50% neto imovine Fond može biti uloženo u dužničke vrijednosne papire koje su izdale države: članice EU, SAD-a, OECD sukladno ostalim ograničenjima koja su definirana u ovome Prospektu i Zakonu.
 3. Do 10% neto imovine fonda može biti plasirano u dužničke vrijednosne papire koji su izdali korporativni izdavatelji, a koji kotiraju na uređenim tržištima zemalja u nastajanju (Argentina, Egipat, Južnoafrička Republika, Republika Kenija, Nigerija, Ukrajina, Bjelorusija, Bangladeš, Kazahstan, Mauricijus, Singapur, Vijetnam, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Singapur, Hong Kong,);
 4. Do 10% neto imovine fonda može biti plasirano u dužničke vrijednosne papire koji su izdali korporativni izdavatelji, a koji kotiraju na uređenim tržištima zemalja CEFTA-e (Albanija, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srbija, Republika Crna Gora, Republika Makedonija, Moldavija);
 5. Do 10% neto imovine Fonda može biti u fondove izlistane na uređenim tržištima koji su klasificirani kao UCITS ETF i non-UCITS ETF koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi čija maksimalna naknada za upravljanje ne prelazi iznos naknade za upravljanje Fonda iz klase B te, uz uvjet da:
 • im je omogućena slobodna distribucija u svim državama EU bez prethodnog odobrenja nadležnih tijela svake od država članica ili da su izlistani za trgovanje na uređenim tržištima u državama članicama EU-e i OECD zemalja,
 • su registrirane u skladu s pravom EU, odnosno države iz koje potječu te da podliježu nadzoru pripadajućih nadzornih javnih tijela,
 • ne ulažu više od 10% vlastite imovine u druge investicijske fondove;
 • do 10% neto imovine može biti uloženo u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici čija maksimalna naknada za upravljanje ne prelazi iznos naknade za upravljanje Fonda iz klase B tene ulažu više od 10% vlastite imovine u druge investicijske fondove;
 1. Do 20% neto imovine Fonda u novčane depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom pravom Europske unije;
 2. Do 10 % neto imovine Fonda u sporazume o reotkupu (repo sporazume), osim sporazuma o reotkupu s državnim ili bezuvjetno garantiranim dužničkim vrijednosnim papirima od strane Republike Hrvatske. Društvo će sklapati samo pasivne repo sporazume;
 3. Do 5% neto imovine u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu zaštite imovine Fonda.
Platinum Corporate Bond B
Vrijednost udjela: 83,46; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 83,52; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 83,67; Datum: 22.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 83,66; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 83,67; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 84,00; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 86,11; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 87,66; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 89,57; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 91,68; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 91,67; Datum: 14.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 91,68; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 91,81; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 93,84; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 94,83; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 94,18; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 96,24; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 96,23; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 96,18; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 98,19; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 98,70; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 98,25; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 98,24; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47 Vrijednost udjela: 98,15; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 91,47
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 24.3.2020.83,4645212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 23.3.2020.83,5191212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 22.3.2020.83,6684212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 21.3.2020.83,6620212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 20.3.2020.83,6723212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 19.3.2020.83,9978212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 18.3.2020.86,1118212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 17.3.2020.87,6603212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 16.3.2020.89,5726212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 15.3.2020.91,6761212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 14.3.2020.91,6691212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 13.3.2020.91,6843212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 12.3.2020.91,8123212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 11.3.2020.93,8437212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 10.3.2020.94,8272212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 9.3.2020.94,1785212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 8.3.2020.96,2376212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 7.3.2020.96,2308212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 6.3.2020.96,1841212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 5.3.2020.98,1942212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 4.3.2020.98,6975212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 3.3.2020.98,2537212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 2.3.2020.98,2382212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 1.3.2020.98,1533212.193,00
Platinum Corporate Bond BPlatinum Invest d.o.o. 29.2.2020.98,1466212.193,00