Naziv fonda: ZB Bond
Datum osnivanja fonda: 4.7.2001.
Vrsta fonda: Obveznički fond
Društvo koje upravlja fondom: ZB Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Zagrebačka banka
IBAN fonda: HR7723600001300000259
ISIN fonda: HRZBINUBOND3

Prospekt fonda: Prospekt (1066 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (459 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (322 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 50 EUR
Minimalna uplata u fond: 50 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,2000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1000%

Imovina fonda na današnji dan: 2.541.038.200,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -4,4400%
Prinos fonda u 90 dana: -4,2700%
Prinos fonda u 180 dana: -4,7300%
Prinos fonda u godinu dana: -0,0400%
Prosječni godišnji prinos fonda: 3,8875%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: ZB Bond
Vrijednost udjela (NAV): 204,44442; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 204,63642; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 204,26869; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 204,02797; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 203,96371; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 204,08416; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 204,91628; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 205,51676; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 205,96279; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 207,3079; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 208,08633; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 209,92212; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 211,36199; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,21031; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,63878; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,86561; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,9273; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,19444; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,28399; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,07268; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,053; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,94997; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,77515; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,92408; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 215,21211; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 215,33076; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 215,39421; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 215,41619; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 215,33855; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 215,17494; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 215,00952; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,8893; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,82984; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,7208; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,56771; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,32327; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,36154; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,40686; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,72258; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,66713; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,668; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,61518; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,47264; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,41817; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,23547; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,16554; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,27879; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,21809; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,13395; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,03098; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,90035; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,90868; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,94633; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,04256; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,08314; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,97155; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,92653; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,9057; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,92142; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,8642; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,82198; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,66943; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,55444; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,60033; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,77691; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,78483; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,7135; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,67331; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,73846; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,77008; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,36102; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,30376; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,14723; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,16306; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,23875; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,19184; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,20323; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,37881; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,3872; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,48754; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,46046; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,40723; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,51913; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,55197; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,55437; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,53154; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,44064; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,42997; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,44044; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,4293; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,39615; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,46434; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,47167; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,58874; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,79572; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,89015; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,158; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,89376; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,00178; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,06431; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,97675; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 213,96011; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,13633; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,13956; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,17265; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,14408; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,38379; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,43237; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,42069; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,33583; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,3534; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,46237; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,45356; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,5298; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,5759; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,59747; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,5805; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,6005; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,63662; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,59621; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 213,21 Vrijednost udjela (NAV): 214,57476; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 213,21


Ulazna naknada u ZB Bond fond: Prilikom kupnje udjela u Fondu ne naplaćuje se ulazna naknada.

Izlazna naknada iz ZB Bond fonda: Izlazna naknada tereti ulagatelja u Fond prilikom isplate (prodaje) udjela u Fondu. Visina izlazne naknade ovisna je o dužini ulaganja u Fond. Prilikom isplate (prodaje) udjela koji je pripadao ulagatelju kraće od 6 mjeseci naplaćuje se izlazna naknada u vrijednosti 0,5% od vrijednosti udjela koji se isplaćuju (prodaju) iz Fonda. Prilikom isplate (prodaje) udjela koji je pripadao ulagatelju 6 mjeseci i dulje ne plaća se izlazna naknada. Rokovi iz ove odredbe se računaju s obzirom na radni dan kada je izvršena transakcija kupnje udjela, odnosno s obzirom na radni dan kada je izvršena transakcija isplate (prodaje) udjela. Isplata (prodaja) udjela, u smislu utvrđivanja trajanja ulaganja, a vezano uz obračun izlaznih naknada, obavlja se onim redoslijedom kojim su udjeli stjecani, tj. po principu FIFO metode (udjeli koji su prvi kupljeni, prvi se i prodaju). Izlazna naknada se za svaki udjel posebno računa na temelju trajanja ulaganja za taj udjel. Izlazna naknada se plaća i kod zamjene udjela u Fondu za udjele u drugim fondovima kojima upravlja Društvo. Izlazna naknada se uvećava i za porez ako postoji porezna obveza. Izlazna naknada obračunata na isplate (prodaje) udjela u Fondu je prihod Društva. U skladu sa Zakonom, Društvo zadržava pravo da prodavatelju udjela iz Fonda odobri ukidanje ili smanjenje izlazne naknade. Odluka o ukidanju ili smanjenju izlazne naknade može se donijeti isključivo u slučajevima kada se iz Fonda povlači iznos jednak ili veći od 300.000 kn. Društvo može donijeti odluku o promjeni izlazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Investicijski cilj Fonda je očuvanje i rast vrijednosti uloženih sredstava kroz srednji rok izraženo u eurima, investiranjem imovine Fonda pretežno u portfelj obveznica i drugih  užničkih vrijednosnih papira i kamatonosnih financijskih instrumenata, te udjela ili dionica investicijskih fondova koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire.

S obzirom na investicijski cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji žele očuvanje i rast vrijednosti uloženih sredstava kroz srednji rok izraženo u eurima uz ostvarivanje stope prinosa primjerene niskoj do umjerenoj rizičnosti Fonda.

Iznos koji je razumno investirati u Fond prvenstveno ovisi o osobnim sklonostima i mogućnostima svakog ulagatelja. Stoga se prije ulaganja zainteresiranim ulagateljima preporučuje sagledati strukturu cjelokupne vlastite imovine, trenutne i buduće potrebe za novčanim sredstvima, kao i mogućnost preuzimanja rizika povezanih s ulaganjem u Fond. Pri tome je prikladno svoju imovinu primjereno diverzificirati.

Prikupljena novčana sredstva se ulažu:

 • ukupno do 100% neto imovine Fonda u:
  • obveznice i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica i dužničkih vrijednosnih papira čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, države članice EU i OECD-a i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU i OECD-a,
  • nedavno izdane prenosive vrijednosne papire iz prethodne alineje,
  • instrumente tržišta čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, države članice EU i OECD-a i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU i OECD-a,
  • udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, državi članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, a koji ulažu pretežno u prenosive vrijednosne papire iz prethodne tri alineje,
 • do 25% neto imovine Fonda u:
  • obveznice i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica i dužničkih vrijednosnih papira izdavatelja s popisa zemalja iz Tablice 1,
  • nedavno izdane prenosive vrijednosne papire iz prethodne alineje,
  • instrumente tržišta novca izdavatelja s popisa zemalja iz Tablice 1,
  • udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, državi članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, a koji ulažu pretežno u prenosive vrijednosne papire iz prethodne tri alineje,
 • ukupno do 25% neto imovine Fonda u:
  • depozite kod kreditnih institucija,
  • neuvrštene vrijednosne papire,
  • novac na računima,
  • u izvedene financijske instrumente čija se temeljna imovina sastoji od:
   • financijskih instrumenata obuhvaćenih u prethodnim alinejama,
   • financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečajeva ili valuta.

Fond će biti trajno izložen obvezničkom tržištu, tržištu trezorskih i komercijalnih zapisa u omjeru ne manjem od 75% neto imovine Fonda. Globalno modificirano trajanje Fonda mora prelaziti 1,5.

ZB Bond
Vrijednost udjela: 204,44; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04 Vrijednost udjela: 204,64; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04 Vrijednost udjela: 204,27; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04 Vrijednost udjela: 204,03; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04 Vrijednost udjela: 203,96; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04 Vrijednost udjela: 204,08; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04 Vrijednost udjela: 204,92; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04 Vrijednost udjela: 205,52; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04 Vrijednost udjela: 205,96; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04 Vrijednost udjela: 207,31; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04 Vrijednost udjela: 208,09; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04 Vrijednost udjela: 209,92; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04 Vrijednost udjela: 211,36; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04 Vrijednost udjela: 213,21; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04 Vrijednost udjela: 213,64; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04 Vrijednost udjela: 213,87; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04 Vrijednost udjela: 213,93; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04 Vrijednost udjela: 214,19; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04 Vrijednost udjela: 214,28; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04 Vrijednost udjela: 214,07; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04 Vrijednost udjela: 214,05; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 209,04
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo47,28
Obveznica MFRH15,05
Obveznica Rumunjska6,41
Obveznica MFRH6,16
Obveznica MFRH4,73
Obveznica MFRH4,15
Obveznica MFRH4,06
Obveznica MFRH4,00
Obveznica MFRH3,13
Obveznica Srbija2,67
Obveznica MFRH2,36
Sektorska struktura ulaganja ZB Bond fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata ZB Bond fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja ZB Bond fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja ZB Bond fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
ZB BondZB Invest d.o.o. 30.3.2020.204,44442.541.038.200,00
ZB BondZB Invest d.o.o. 27.3.2020.204,63642.541.038.200,00
ZB BondZB Invest d.o.o. 26.3.2020.204,26872.541.038.200,00
ZB BondZB Invest d.o.o. 25.3.2020.204,02802.541.038.200,00
ZB BondZB Invest d.o.o. 24.3.2020.203,96372.541.038.200,00
ZB BondZB Invest d.o.o. 23.3.2020.204,08422.541.038.200,00
ZB BondZB Invest d.o.o. 20.3.2020.204,91632.541.038.200,00
ZB BondZB Invest d.o.o. 19.3.2020.205,51682.541.038.200,00
ZB BondZB Invest d.o.o. 18.3.2020.205,96282.541.038.200,00
ZB BondZB Invest d.o.o. 17.3.2020.207,30792.541.038.200,00
ZB BondZB Invest d.o.o. 16.3.2020.208,08632.541.038.200,00
ZB BondZB Invest d.o.o. 13.3.2020.209,92212.541.038.200,00
ZB BondZB Invest d.o.o. 12.3.2020.211,36202.541.038.200,00
ZB BondZB Invest d.o.o. 11.3.2020.213,21032.541.038.200,00
ZB BondZB Invest d.o.o. 10.3.2020.213,63882.541.038.200,00
ZB BondZB Invest d.o.o. 9.3.2020.213,86562.541.038.200,00
ZB BondZB Invest d.o.o. 6.3.2020.213,92732.541.038.200,00
ZB BondZB Invest d.o.o. 5.3.2020.214,19442.469.934.000,00
ZB BondZB Invest d.o.o. 4.3.2020.214,28402.372.012.700,00
ZB BondZB Invest d.o.o. 3.3.2020.214,07272.469.934.000,00
ZB BondZB Invest d.o.o. 2.3.2020.214,05302.469.934.000,00