Naziv fonda: ZB Trend
Datum osnivanja fonda: 28.10.2002.
Vrsta fonda: Dionički fond
Društvo koje upravlja fondom: ZB Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: USD

Banka skrbnik: Zagrebačka banka
IBAN fonda: HR8023600001300011554
ISIN fonda: HRZBINUTRND8

Prospekt fonda: Prospekt (1083 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (461 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (320 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 50 USD
Minimalna uplata u fond: 50 USD

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 2,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,3000%

Imovina fonda na današnji dan: 121.451.300,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -15,1900%
Prinos fonda u 90 dana: -14,3600%
Prinos fonda u 180 dana: -9,2900%
Prinos fonda u godinu dana: -8,4100%
Prosječni godišnji prinos fonda: 3,8200%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: ZB Trend
Vrijednost udjela (NAV): 187,8292; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 179,87189; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 179,84063; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 169,51301; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 173,05813; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 179,50559; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 180,62738; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 186,32707; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 178,6754; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 196,43458; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 183,14256; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 199,2896; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 207,64385; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 197,92078; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 211,38536; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 215,49194; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 221,73852; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 213,92089; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 219,89195; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 210,30903; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 211,70259; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 220,64364; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 221,47902; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 227,25401; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 234,93562; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 238,08043; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 239,98607; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 238,89226; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 238,75986; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 238,78413; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 236,72368; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 236,17511; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 234,47297; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 235,18007; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 232,79293; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 233,15347; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 232,59612; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 233,4654; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 230,75532; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 227,92598; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 231,54068; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 230,26749; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 229,5141; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 227,34134; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 230,34021; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 231,76999; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 231,85403; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 231,00158; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 230,59282; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 230,65421; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 228,68658; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 226,47289; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 224,97306; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 225,8569; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 223,76679; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 223,95312; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 221,74485; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 219,73834; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 219,7803; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 220,84046; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 218,44884; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 217,90813; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 219,31531; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 217,3931; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 217,3956; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 217,3956; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 217,71946; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 216,98298; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 215,98725; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 216,10592; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 216,61093; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 215,16481; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 213,3356; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 212,87027; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 212,74251; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 213,09163; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 213,72233; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 212,47593; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 211,8963; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 210,95252; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 211,21408; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 213,33395; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 213,98262; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 213,9997; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 213,39614; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 211,96424; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 210,46744; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 210,6518; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 211,81578; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 211,94576; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 210,97346; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 210,59763; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 209,53459; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 208,79666; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 207,59516; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 207,04897; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 206,94165; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 206,90387; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 206,26759; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 205,75534; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 206,78069; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 207,77821; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 207,7444; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 206,61839; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 207,21198; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 206,48122; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 206,68714; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 204,84938; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 204,5371; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 208,71349; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 207,95584; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 208,75866; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 208,87363; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 209,49987; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 208,52322; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 208,70335; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 207,77249; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 207,25908; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 207,76934; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 208,59536; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 205,55785; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 214,33 Vrijednost udjela (NAV): 203,47249; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 214,33


Ulazna naknada u ZB Trend fond: Prilikom kupnje udjela u Fondu ne naplaćuje se ulazna naknada.

Izlazna naknada iz ZB Trend fonda: zlazna naknada tereti ulagatelja u Fond prilikom isplate (prodaje) udjela u Fondu. Visina izlazne naknade ovisna je o dužini ulaganja u Fond i vrijednosti udjela koji se isplaćuju. Prilikom isplate (prodaje) udjela koji je pripaddao ulagatelju kraće od godinu dana naplaćuje se izlazna naknada u vrijednosti 2% od vrijednosti udjela koji se isplaćuju (prodaju) iz Fonda. Prilikom isplate (prodaje) udjela koji je pripadao ulagatelju godinu dana, a kraće od dvije godine, naplaćuje se izlazna naknada u vrijednosti 1% od vrijednosti udjela koji se isplaćuju (prodaju) iz Fonda. Prilikom isplate (prodaje) udjela koji je pripadao ulagatelju 2 godine i dulje ne plaća se izlazna naknada. Rokovi iz ove odredbe se računaju s obzirom na radni an kada je izvršena transakcija kupnje udjela, odnosno s obzirom na radni dan kada je izvršena transakcija isplate (prodaje) udjela. Isplata (prodaja) udjela, u smislu utvrđivanja trajanja ulaganja, a vezano uz obračun izlaznih naknada, obavlja se onim redoslijedom kojim su udjeli stjecani, tj. po principu FIFO metode (udjeli koji su prvi kupljeni, prvi se i prodaju). Izlazna naknada se za svaki udjel posebno računa na temelju trajanja ulaganja za taj udjel. Prilikom isplate (prodaje) udjela za iznos od 300.000 kn i više ne plaća se izlazna naknada bez obzira na dužinu ulaganja u Fond. Izlazna naknada se plaća i kod zamjene udjela u Fondu za udjele u drugim fondovima kojima upravlja Društvo. Izlazna naknada se uvećava i za porez ako postoji porezna obveza. Izlazna naknada obračunata na isplate (prodaje) udjela u Fondu je prihod Društva. Društvo može donijeti odluku o promjeni izlazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Investicijski cilj Fonda je rast vrijednosti uloženih sredstava na dulji rok, izraženo u američkim dolarima, ulaganjem imovine Fonda pretežno u dionice srednjih i velikih društava iz SAD-a, Kanade, Japana, Australije, Južne Koreje, Hong Konga, Singapura, Tajvana i Novog Zelanda i društava koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama te udjela i dionica investicijskih fondova koji pretežno ulažu u takve dionice.

S obzirom na investicijski cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele sudjelovati na dioničkim tržištima razvijenog svijeta izvan Europe, te iskusnijim ulagateljima koji žele postići specifične investicijske ciljeve, kao i onim ulagateljima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine izlaganjem različitim dioničkim tržištima.

Iznos koji je razumno investirati u Fond prvenstveno ovisi o osobnim sklonostima i mogućnostima svakog ulagatelja. Stoga se prije ulaganja zainteresiranim ulagateljima preporučuje sagledati strukturu cjelokupne vlastite imovine, trenutne i buduće potrebe za novčanim sredstvima, kao i mogućnost preuzimanja rizika povezanih s ulaganjem u Fond. Pri tome je prikladno svoju imovinu primjereno diverzificirati.

Prikupljena novčana sredstva se ulažu:

 • ukupno do 100% neto imovine Fonda u:
  • dionice i vrijednosne papire izjednačene s dionicama te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih dionica i vrijednosnih papira izjednačenih s dionicama izdavatelja s popisa zemalja iz Tablice 1 ili izdavatelja koji većinu svojih prihoda ostvaruju u zemljama iz Tablice 1,
  • nedavno izdane prenosive vrijednosne papire iz prethodne alineje,
  • udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, a koji ulažu pretežno u prenosive vrijednosne papire iz prethodne dvije alineje,
 • ukupno do 30% neto imovine Fonda u:
  • obveznice i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica i dužničkih vrijednosnih papira izdavatelja s popisa zemalja iz Tablice 1 ili izdavatelja koji većinu svojih prihoda ostvaruju u zemljama iz Tablice 1,
  • nedavno izdane prenosive vrijednosne papire iz prethodne alineje,
  • udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, a koji ulažu pretežno u prenosive vrijednosne papire iz prethodne dvije alineje,
  • instrumente tržišta novca izdavatelja s popisa zemalja iz Tablice 1 ili izdavatelja koji većinu svojih prihoda ostvaruju u zemljama iz Tablice 1,
  • depozite kod kreditnih institucija,
  • neuvrštene vrijednosne papire,
  • novac na računima,
 • u izvedene financijske instrumente čija se temeljna imovina sastoji od:
  • financijskih instrumenata obuhvaćenih u prethodnim alinejama,
  • financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečajeva ili valuta.

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda, pri čemu će se, u uobičajenim tržišnim okolnostima, nastojati dvije trećine te imovine uložiti u SAD i Kanadu.

ZB Trend
Vrijednost udjela: 187,83; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 193,80 Vrijednost udjela: 179,87; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 193,80 Vrijednost udjela: 179,84; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 193,80 Vrijednost udjela: 169,51; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 193,80 Vrijednost udjela: 173,06; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 193,80 Vrijednost udjela: 179,51; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 193,80 Vrijednost udjela: 180,63; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 193,80 Vrijednost udjela: 186,33; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 193,80 Vrijednost udjela: 178,68; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 193,80 Vrijednost udjela: 196,43; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 193,80 Vrijednost udjela: 183,14; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 193,80 Vrijednost udjela: 199,29; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 193,80 Vrijednost udjela: 207,64; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 193,80 Vrijednost udjela: 197,92; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 193,80 Vrijednost udjela: 211,39; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 193,80 Vrijednost udjela: 215,49; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 193,80 Vrijednost udjela: 221,74; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 193,80 Vrijednost udjela: 213,92; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 193,80 Vrijednost udjela: 219,89; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 193,80
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo43,70
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS7,84
VISA INC6,97
MASTERCARD INC6,84
COCA-COLA CO6,53
ALPHABET INC6,35
NEXTERA ENERGY5,20
MCDONALDS4,52
MICROSOFT4,25
AMAZON.COM INC4,21
MERCK & CO INC.3,59
Sektorska struktura ulaganja ZB Trend fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata ZB Trend fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja ZB Trend fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja ZB Trend fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
ZB TrendZB Invest d.o.o. 26.3.2020.187,8292121.451.300,00
ZB TrendZB Invest d.o.o. 25.3.2020.179,8719121.451.300,00
ZB TrendZB Invest d.o.o. 24.3.2020.179,8406121.451.300,00
ZB TrendZB Invest d.o.o. 23.3.2020.169,5130121.451.300,00
ZB TrendZB Invest d.o.o. 20.3.2020.173,0581121.451.300,00
ZB TrendZB Invest d.o.o. 19.3.2020.179,5056121.451.300,00
ZB TrendZB Invest d.o.o. 18.3.2020.180,6274121.451.300,00
ZB TrendZB Invest d.o.o. 17.3.2020.186,3271121.451.300,00
ZB TrendZB Invest d.o.o. 16.3.2020.178,6754121.451.300,00
ZB TrendZB Invest d.o.o. 13.3.2020.196,4346121.451.300,00
ZB TrendZB Invest d.o.o. 12.3.2020.183,1426121.451.300,00
ZB TrendZB Invest d.o.o. 11.3.2020.199,2896121.451.300,00
ZB TrendZB Invest d.o.o. 10.3.2020.207,6439121.451.300,00
ZB TrendZB Invest d.o.o. 9.3.2020.197,9208121.451.300,00
ZB TrendZB Invest d.o.o. 6.3.2020.211,3854121.451.300,00
ZB TrendZB Invest d.o.o. 5.3.2020.215,4919126.465.000,00
ZB TrendZB Invest d.o.o. 4.3.2020.221,7385121.451.300,00
ZB TrendZB Invest d.o.o. 3.3.2020.213,9209126.465.000,00
ZB TrendZB Invest d.o.o. 2.3.2020.219,8920126.465.000,00