Naziv fonda: ZB Euroaktiv
Datum osnivanja fonda: 5.5.2004.
Vrsta fonda: Dionički fond
Društvo koje upravlja fondom: ZB Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Zagrebačka banka
IBAN fonda: HR9423600001300052430
ISIN fonda: HRZBINUEAKT8

Prospekt fonda: Prospekt (1070 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (465 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (320 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 50 EUR
Minimalna uplata u fond: 50 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 2,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,3000%

Imovina fonda na današnji dan: 248.742.400,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -10,9300%
Prinos fonda u 90 dana: -16,7200%
Prinos fonda u 180 dana: -12,0000%
Prinos fonda u godinu dana: -10,1000%
Prosječni godišnji prinos fonda: 1,3836%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: ZB Euroaktiv
Vrijednost udjela (NAV): 124,44092; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 121,53929; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 124,18849; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 122,30884; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 120,70775; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 116,61053; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 118,80062; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 118,94952; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 116,69084; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 118,34143; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 115,74918; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 120,20906; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 118,28627; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 129,49941; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 132,60307; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 132,18503; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 140,25237; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 144,18031; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 146,56506; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 143,46047; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 141,91763; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 139,70748; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 143,74432; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 148,17544; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 147,62185; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 150,30182; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 155,55851; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 156,55591; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 158,28484; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 156,53439; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 156,81022; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 156,60101; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 156,52098; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 156,56442; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 156,12334; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 155,33214; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 155,075; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 155,77254; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 154,60137; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 153,12903; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 150,62793; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 149,19598; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 151,34321; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 152,79473; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 151,99915; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 151,11463; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 155,05063; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 153,33256; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 154,33252; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 154,34561; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 154,65929; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 154,92964; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 153,38638; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 153,02365; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 151,80593; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 151,57517; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 151,36585; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 151,42331; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 150,2251; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 149,70006; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 150,20631; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 150,52936; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 149,41911; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 149,60189; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 150,77709; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 150,62886; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 150,63025; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 150,63025; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 150,38119; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 148,8465; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 148,68248; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 148,88933; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 150,39321; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 149,05401; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 148,72145; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 148,77554; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 148,77554; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 148,59547; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 148,58156; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 148,65746; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 147,41625; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 147,53112; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 146,35796; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 146,66615; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 149,53531; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 149,23527; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 149,46524; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 149,09469; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 148,60962; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 147,71395; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 147,45245; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 147,91347; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 148,41255; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 148,81511; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 148,83648; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 147,96682; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 148,31719; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 147,9809; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 147,92667; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 147,83266; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 147,58044; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 147,88722; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 147,06542; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 146,93357; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 145,97646; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 146,65406; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 145,18892; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 145,19634; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 144,9402; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 144,52376; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 143,27048; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 143,97704; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 143,76107; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 143,9461; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 145,06439; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 145,56023; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 146,4528; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 145,3949; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 145,68379; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 144,34337; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 144,24664; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 144,31753; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 145,71 Vrijednost udjela (NAV): 143,53586; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 145,71


Ulazna naknada u ZB Euroaktiv fond: Prilikom kupnje udjela u Fondu ne naplaćuje se ulazna naknada.

Izlazna naknada iz ZB Euroaktiv fonda: Izlazna naknada tereti ulagatelja u Fond prilikom otkupa udjela u Fondu. Izlazna naknada ne obračunava se investicijskim fondovima kojima upravlja, izravno ili na temelju delegiranja, Društvo ili neko drugo društvo s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili značajnim izravnim ili neizravnim meĎusobnim vlasničkim udjelom. Visina izlazne naknade ovisna je o dužini ulaganja u Fond,. Prilikom otkupa udjela koji je pripadao ulagatelju kraće od 6 (šest) mjeseci naplaćuje se izlazna naknada u vrijednosti 1,50% od vrijednosti udjela koji se otkupljuju iz Fonda. Prilikom otkupa udjela koji je pripadao ulagatelju 6 (šest) mjeseci i dulje ne plaća se izlazna naknada. Rokovi iz ove odredbe se računaju s obzirom na radni dan kad su udjeli izdani, odnosno s obzirom na radni dan kada su udjeli otkupljeni. Prilikom otkupa udjela za iznos od 300.000,00 kn (tristo tisuća kuna) i više ne plaća se izlazna naknada bez obzira na dužinu ulaganja u Fond. Prilikom zamjene udjela za udjele u dioničkim UCITS fondovima ZB aktiv, ZB euroaktiv, ZB trend i ZB BRIC+ ne plaća se izlazna naknada bez obzira na dužinu ulaganja u Fond. Otkup udjela, u smislu utvrĎivanja trajanja ulaganja, a vezano uz obračun izlaznih naknada, obavlja se onim redoslijedom kojim su udjeli stjecani, tj. po principu FIFO metode (udjeli koji su prvi izdani, prvi se i otkupljuju). Izlazna naknada se za svaki udjel posebno računa na temelju trajanja ulaganja za taj udjel. Prilikom prijenosa vlasništva, prava iz udjela prenose se na novog vlasnika, u smislu trajanja ulaganja. Izlazna naknada se uvećava i za porez ako postoji porezna obveza. Izlazna naknada obračunata na otkupe udjela u Fondu je prihod Društva. U skladu sa Zakonom, Društvo zadržava pravo da ulagatelju odobri ukidanje ili smanjenje izlazne naknade.

Investicijski cilj Fonda je rast vrijednosti uloženih sredstava na dulji rok, izraženo u eurima, ulaganjem imovine Fonda pretežno u portfelj dionica srednjih i velikih europskih kompanija, te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u Europi, te udjela i dionica investicijskih fondova koji pretežno ulažu u takve dionice.

S obzirom na investicijski cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku te iskusnijim ulagateljima koji žele postići specifične investicijske ciljeve, kao i onim ulagateljima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.

Iznos koji je razumno investirati u Fond prvenstveno ovisi o osobnim sklonostima i mogućnostima svakog ulagatelja. Stoga se prije ulaganja zainteresiranim ulagateljima preporučuje sagledati strukturu cjelokupne vlastite imovine, trenutne i buduće potrebe za novčanim sredstvima, kao i mogućnost preuzimanja rizika povezanih s ulaganjem u Fond. Pri tome je prikladno svoju imovinu primjereno diverzificirati, kako ne bi bila izložena riziku ulaganja u samo jednu vrstu financijskih instrumenata, imovine, odnosno investicijskih fondova.

Prikupljena novčana sredstva se ulažu u:

 • ukupno do 100% neto imovine Fonda u:
  • dionice i vrijednosne papire izjednačene s dionicama te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih dionica i vrijednosnih papira izjednačenih s dionicama izdavatelja iz Republike Hrvatske, države članice EU i OECD-a te izdavatelja koji djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama,
  • nedavno izdane prenosive vrijednosne papire iz prethodne alineje,
  • udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, državi članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, a koji ulažu pretežno u prenosive vrijednosne papire iz prethodne dvije alineje,
 • ukupno do 30% neto imovine Fonda u:
  • obveznice i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica i dužničkih vrijednosnih papira izdavatelja iz Republike Hrvatske, države članice EU i OECD-a te izdavatelja koji djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama,
  • nedavno izdane prenosive vrijednosne papire iz prethodne alineje,
  • instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, države članice EU i OECD-a te izdavatelja koji djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama,
  • udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, državi članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, a koji ulažu pretežno u prenosive vrijednosne papire iz prethodne tri alineje,
  • depozite kod kreditnih institucija,
  • neuvrštene vrijednosne papire,
  • novac na računima,
 • u izvedene financijske instrumente čija se temeljna imovina sastoji od:
  • financijskih instrumenata obuhvaćenih u prethodnim alinejama,
  • financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečajeva ili valuta.

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda.

ZB Euroaktiv
Vrijednost udjela: 124,44; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02 Vrijednost udjela: 121,54; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02 Vrijednost udjela: 124,19; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02 Vrijednost udjela: 122,31; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02 Vrijednost udjela: 120,71; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02 Vrijednost udjela: 116,61; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02 Vrijednost udjela: 118,80; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02 Vrijednost udjela: 118,95; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02 Vrijednost udjela: 116,69; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02 Vrijednost udjela: 118,34; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02 Vrijednost udjela: 115,75; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02 Vrijednost udjela: 120,21; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02 Vrijednost udjela: 118,29; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02 Vrijednost udjela: 129,50; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02 Vrijednost udjela: 132,60; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02 Vrijednost udjela: 132,19; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02 Vrijednost udjela: 140,25; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02 Vrijednost udjela: 144,18; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02 Vrijednost udjela: 146,57; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02 Vrijednost udjela: 143,46; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02 Vrijednost udjela: 141,92; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 127,02
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo47,08
DANONE6,47
SAP SE6,18
ROCHE HOLDING6,12
UNILEVER PLC5,74
ASML HOLDING5,33
PERNOD-RICARD SA4,96
MERCK KGAA4,62
SAFRAN SA4,62
HERMES INTERNATIONAL4,54
L'OREAL SA4,34
Sektorska struktura ulaganja ZB Euroaktiv fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata ZB Euroaktiv fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja ZB Euroaktiv fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja ZB Euroaktiv fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 30.3.2020.124,4409248.742.400,00
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 27.3.2020.121,5393248.742.400,00
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 26.3.2020.124,1885248.742.400,00
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 25.3.2020.122,3088248.742.400,00
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 24.3.2020.120,7078248.742.400,00
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 23.3.2020.116,6105248.742.400,00
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 20.3.2020.118,8006248.742.400,00
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 19.3.2020.118,9495248.742.400,00
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 18.3.2020.116,6908248.742.400,00
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 17.3.2020.118,3414248.742.400,00
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 16.3.2020.115,7492248.742.400,00
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 13.3.2020.120,2091248.742.400,00
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 12.3.2020.118,2863248.742.400,00
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 11.3.2020.129,4994248.742.400,00
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 10.3.2020.132,6031248.742.400,00
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 9.3.2020.132,1850248.742.400,00
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 6.3.2020.140,2524248.742.400,00
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 5.3.2020.144,1803241.782.000,00
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 4.3.2020.146,5651248.742.400,00
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 3.3.2020.143,4605241.782.000,00
ZB EuroaktivZB Invest d.o.o. 2.3.2020.141,9176241.782.000,00