Naziv fonda: ZB Protect 2022
Datum osnivanja fonda: 5.2.2016.
Vrsta fonda: Obveznički fond
Društvo koje upravlja fondom: ZB Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Zagrebačka banka
IBAN fonda:
ISIN fonda: HRZBINU20223

Prospekt fonda: Prospekt (1144 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (461 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (320 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 1 EUR
Minimalna uplata u fond: 1 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,5000%
Naknada depozitnoj banci: 0,2000%

Imovina fonda na današnji dan: 52.069.478,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -1,1500%
Prinos fonda u 90 dana: -1,4400%
Prinos fonda u 180 dana: -1,7800%
Prinos fonda u godinu dana: -1,5000%
Prosječni godišnji prinos fonda: 1,8253%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: ZB Protect 2022
Vrijednost udjela (NAV): 107,79712; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 107,79938; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 107,80467; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 107,84091; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 107,8655; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 107,90566; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 108,077; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 108,24442; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 108,27852; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 108,34867; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 108,40853; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 108,74872; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 108,88784; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,03349; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,11124; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,13489; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,14597; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,09696; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,06703; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,07784; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,07623; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,049; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,13303; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,18104; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,25372; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,2599; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,19785; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,21995; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,18072; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,16617; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,17958; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,1546; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,20507; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,25939; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,23309; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,21508; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,26427; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,26427; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,3197; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,30765; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,25623; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,22992; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,2351; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,28063; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,25347; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,24634; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,28293; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,27501; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,2764; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,28064; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,28064; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,29212; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,3052; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,30936; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,33637; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,35658; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,34175; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,34689; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,36658; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,36832; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,37096; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,37376; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,35864; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,37196; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,38449; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,36804; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,33997; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,30969; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,28524; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,34505; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,36563; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,34737; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,34368; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,32469; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,32508; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,34162; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,33499; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,35261; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,43821; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,38483; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,43737; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,42516; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,40401; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,38194; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,38694; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,39024; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,3748; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,37972; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,36377; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,35848; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,30906; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,31928; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,30485; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,27652; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,32733; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,39847; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,45177; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,42995; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,40938; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,37646; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,38307; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,39661; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,40393; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,54674; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,60348; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,59085; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,57569; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,63849; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,6248; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,63065; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,65557; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,69269; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,72134; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,6986; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,71944; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,74444; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,70712; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,69875; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,69509; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,76647; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,73195; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 109,23 Vrijednost udjela (NAV): 109,72206; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 109,23


Ulazna naknada u ZB Protect 2022 fond: Prilikom izdavanja udjela u Fondu nakon početne ponude udjela obračunava se ulazna naknada u vrijednosti 5,00% iznosa koji se uplaćuje u Fond.

Izlazna naknada iz ZB Protect 2022 fonda: Prilikom otkupa udjela naplaćuje se izlazna naknada u vrijednosti 5,00% od vrijednosti udjela koji se otkupljuju iz Fonda, osim o dospijeću Fonda, kada se izlazna naknada ne obračunava.

Ciljana struktura portfelja

 

Fond će pretežno ulagati u dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, depozite kod kreditnih institucija te manjim dijelom u ostale dopuštene vrste imovine. Fond može ciljanu strukturu portfelja ostvarivati i ulaganjem dijela portfelja u investicijske fondove uključujući i one kojima upravlja Društvo.

 

Dopuštene vrste imovine

 

Prikupljena novčana sredstva Fonda ulažu se u:

 • obveznice i druge dužničke vrijednosne papire te druge prenosive vrijednosne papire koji daju pravo Republika Hrvatska, druga država članica EU i OECD-a s jednakim ili višim kreditnim rejtingom od Republike Hrvatske,
 • nedavno izdane prenosive vrijednosne papire iz prethodne alineje,
 • instrumente tržišta novca čiji izdavatelj je ili za kojeg jamči Republika Hrvatska, druga država članica EU i OECD-a,
 • neuvrštene vrijednosne papire iz prethodnih alineja,
 • depozite kod kreditnih institucija iz Republike Hrvatske, druge države članice EU i OECD-a,
 • udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, a koji ulažu pretežno u prenosive vrijednosne papire i depozite iz prethodnih alineja,
 • novac na računima,
 • izvedene financijske instrumente čija se temeljna imovina sastoji od:
  • financijskih instrumenata obuhvaćenih u prethodnim alinejama,
  • financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečajeva ili valuta.

 

Utjecaj tržišta tijekom trajanja Fonda na vrijednost Fonda

 

Struktura ulaganja Fonda je takva da nastoji ostvariti navedene investicijske ciljeve isključivo kroz cijelo vrijeme trajanja Fonda (od završetka inicijalne javne ponude do dana prestanka postojanja Fonda). Tijekom perioda trajanja Fonda cijena udjela Fonda može biti ili viša ili niža od početne cijene udjela Fonda kao i od ciljane vrijednosti cijene udjela Fonda na dan prestanka Fonda tj. moguće je kolebanje cijene udjela Fonda za vrijeme trajanja Fonda pod utjecajem tržišnih kretanja kamatnih stopa.

S obzirom na navedeno kolebanje cijene, svako ulaganje ulagatelja u Fond nakon inicijalne javne ponude je potrebno pojedinačno promatrati s obzirom na trenutne tržišne okolnosti, trenutni portfelj Fonda i osobne ciljeve ulaganja. Struktura ulaganja Fonda nije prilagođena ostvarivanju investicijskih ciljeva za svako ulaganje izvršeno za vrijeme trajanja Fonda te ono može rezultirati smanjenjem vrijednosti osobnog ulaganja.

Rizici ulaganja u Fond navedeni su i detaljnije opisani u djelu Prospekta „Rizici povezani s ulaganjem“.

 

Zaštita početne vrijednosti Fonda na dan prestanka postojanja Fonda

 

Zaštita početne vrijednosti Fonda (vrijednost Fonda nakon inicijalne javne ponude) nastoji se ostvariti izborom instrumenata u portfelju Fonda. Fond u najvećoj mjeri ulaže u nisko rizične kamatonosne instrumente, državne dužničke vrijednosne papire i depozite kod kreditnih institucija, a tek u manjoj mjeri u ostalu dopuštenu imovinu. Struktura ulaganja je takva da se ulaže pretežno u instrumente sa fiksnim novčanim tijekovima (kamate po depozitima, isplate depozita, kuponi i dospijeća dužničkih vrijednosnih papira) čiji zbroj, nakon svih naknada i troškova Fonda, čini barem iznos početne vrijednosti Fonda pritom vodeći računa i uvažavajući rizičnost i disperziju ulaganja Fonda.

Dospijeća financijskih instrumenata i depozita će pretežno biti što bliže roku dospijeća Fonda. Na ovaj način se izbjegava utjecaj tržišnih kretanja (promjene kamatnih stopa i cijena vrijednosnih papira) na vrijednost Fonda na dan dospijeća Fonda te se nastoji postići zaštita početne vrijednosti Fonda.

Reinvestiranje novčanih priljeva iz dospijeća financijskih instrumenata (kuponi i glavnica) i depozita (kamata i glavnica) će se odvijati po trenutnim tržišnim uvjetima (kamatnim stopama). Utjecaj promjene tržišnih uvjeta (kamatne stope) kod navedenog reinvestiranja gotovo ne utječe na zaštitu početne vrijednosti Fonda jer strategija cilja da kupljeni financijski instrumenti nakon inicijalne javne ponude sa svojim novčanim priljevima (umanjeni za troškove Fonda) zbirno iznose bar iznos početne vrijednosti Fonda.

Navedenu zaštitu početne vrijednosti Fonda nije moguće ostvariti u slučaju da izdavatelj nekog dužničkog vrijednosnog papira u portfelju (Republika Hrvatska, druga država članica EU i OECD-a) ili kreditna institucija kod koje su deponirana sredstva bude u nemogućnosti isplatiti svoju obvezu („event of default“).

Navedenim rizikom Društvo upravlja na način da ulaže u dužničke vrijednosne papire kreditnog rejtinga jednakog ili višeg od Republike Hrvatske i u depozite kod kreditnih institucija dobre kreditne sposobnosti i poslovne reputacije u Republici Hrvatskoj te kod kreditnih institucija druge države članice EU i OECD-a barem jednake ili više kreditne sposobnosti i poslovne reputacije.

S obzirom da Društvo nije u mogućnosti kontrolirati kreditni bonitet neke države i/ili kreditne institucije (potencijalni „default“), očuvanje početne vrijednosti Fonda nije zajamčeno od strane Društva.

 

Ostvarivanje ciljanog prinosa od barem 5,50% u razdoblju trajanja Fonda

 

Ostvarivanje ciljanog prinosa od 5,50% (0,83%2 prosječni godišnji prinos) u razdoblju trajanja Fonda nastoji se postići ciljanom strukturom portfelja, odnosno, na način da novčani tijekovi iz ciljane strukture ulaganja (kamate po depozitima, isplate depozita, kuponi i dospijeća dužničkih vrijednosnih papira te ostali dozvoljeni instrumenti i tehnike ulaganja) na dan dospijeća Fonda dosežu ciljani prinos pritom vodeći računa o rizičnosti i disperziji ulaganja kao i o zaštiti početne vrijednosti Fonda.

S obzirom da prinos Fonda ovisi o tržišnim kretanjima kamatnih stopa, ostvarivanje ciljanog prinosa nije zajamčeno od strane Društva.

ZB Protect 2022
Vrijednost udjela: 107,80; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51 Vrijednost udjela: 107,80; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51 Vrijednost udjela: 107,80; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51 Vrijednost udjela: 107,84; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51 Vrijednost udjela: 107,87; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51 Vrijednost udjela: 107,91; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51 Vrijednost udjela: 108,08; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51 Vrijednost udjela: 108,24; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51 Vrijednost udjela: 108,28; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51 Vrijednost udjela: 108,35; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51 Vrijednost udjela: 108,41; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51 Vrijednost udjela: 108,75; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51 Vrijednost udjela: 108,89; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51 Vrijednost udjela: 109,03; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51 Vrijednost udjela: 109,11; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51 Vrijednost udjela: 109,13; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51 Vrijednost udjela: 109,15; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51 Vrijednost udjela: 109,10; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51 Vrijednost udjela: 109,07; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51 Vrijednost udjela: 109,08; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51 Vrijednost udjela: 109,08; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 108,51
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 30.3.2020.107,797152.069.478,00
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 27.3.2020.107,799452.069.478,00
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 26.3.2020.107,804752.069.478,00
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 25.3.2020.107,840952.069.478,00
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 24.3.2020.107,865552.069.478,00
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 23.3.2020.107,905752.069.478,00
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 20.3.2020.108,077052.069.478,00
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 19.3.2020.108,244452.069.478,00
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 18.3.2020.108,278552.069.478,00
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 17.3.2020.108,348752.069.478,00
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 16.3.2020.108,408552.069.478,00
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 13.3.2020.108,748752.069.478,00
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 12.3.2020.108,887852.069.478,00
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 11.3.2020.109,033552.069.478,00
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 10.3.2020.109,111252.069.478,00
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 9.3.2020.109,134952.069.478,00
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 6.3.2020.109,146052.069.478,00
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 5.3.2020.109,097052.069.478,00
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 4.3.2020.109,067052.069.478,00
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 3.3.2020.109,077852.069.478,00
ZB Protect 2022ZB Invest d.o.o. 2.3.2020.109,076252.069.478,00