Naziv fonda: ZB Global 20
Datum osnivanja fonda: 13.12.2018.
Vrsta fonda: Obveznički fond
Društvo koje upravlja fondom: ZB Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Zagrebačka banka
IBAN fonda: HR7923600001300128263
ISIN fonda: HRZBINUGL201

Prospekt fonda: Prospekt (2633 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (453 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (315 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 350 EUR
Minimalna uplata u fond: 350 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,5000%
Naknada depozitnoj banci: 0,2000%

Imovina fonda na današnji dan: 123.283.193,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -8,0300%
Prinos fonda u 90 dana: -8,7500%
Prinos fonda u 180 dana: -8,7400%
Prinos fonda u godinu dana: -4,2700%
Prosječni godišnji prinos fonda: -1,9133%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: ZB Global 20
Vrijednost udjela (NAV): 97,5276; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 97,58328; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 97,28143; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 97,15592; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 97,11961; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 97,08326; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 97,82202; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 98,08315; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 98,42822; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 99,4861; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 100,34704; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 101,75196; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 102,14838; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 103,83145; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 104,11183; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 103,83518; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 103,83518; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 103,83518; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 105,49101; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,09678; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,64648; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,00226; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,04055; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,04055; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,04055; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 105,55621; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,44362; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,41421; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,62021; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,91328; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,91328; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,91328; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 108,47794; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 108,62883; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 108,6617; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 108,38007; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 108,27626; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 108,27626; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 108,27626; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 108,19981; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 108,10291; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,99321; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,76284; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,49778; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,49778; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,49778; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,45525; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,52695; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,42969; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,37901; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,19046; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,19046; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,19046; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,03011; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,04292; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,08908; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,0608; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,96513; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,96513; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,96513; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,22268; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,20143; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,2198; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,18827; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,09307; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,09307; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,09307; Datum: 18.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,07684; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,12644; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,16111; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,21251; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,18156; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,18156; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,18156; Datum: 11.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,2682; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,22871; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,18473; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,18899; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,18899; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,18899; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,18899; Datum: 4.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,08936; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,99216; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,99216; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,87538; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,92706; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,92706; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,92706; Datum: 28.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,01879; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,01879; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,01879; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,01525; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,96666; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,96666; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,96666; Datum: 21.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,91628; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,90837; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,85611; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,75158; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,68468; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,68468; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,68468; Datum: 14.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,58642; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,59363; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,58653; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,6192; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,58698; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,58698; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,58698; Datum: 7.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,5711; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,55676; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,56695; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,45137; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,57421; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,57421; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,57421; Datum: 30.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,94437; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,00261; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,99861; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,89108; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,73471; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,73471; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,73471; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,5293; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,5636; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,52696; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,43523; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,54298; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,54298; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,54298; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,61433; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,60283; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,59966; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,68745; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,70197; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,70197; Datum: 10.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,70197; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,71849; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,81027; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,92372; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,92346; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,95364; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,95364; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,95364; Datum: 2.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,95364; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,90807; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,93796; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,84155; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,86893; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,86893; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,86893; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,84511; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,81637; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,66664; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,51981; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,80719; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,80719; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,80719; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 106,8477; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,21094; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,25965; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,30195; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,20331; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,20331; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,20331; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,21602; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,12945; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,05635; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,05635; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,17431; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,17431; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,17431; Datum: 5.10.2019.; Prosjek: 106,29 Vrijednost udjela (NAV): 107,17471; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 106,29


Ulazna naknada u ZB Global 20 fond: Ulazna naknada iznosi 0,00%

Izlazna naknada iz ZB Global 20 fonda: Izlazna naknada iznosi 0,50%

Investicijski cilj

Investicijski cilj pod-fonda ZB global 20 (dalje: pod-Fond) je ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine i porast vrijednosti (ostvarivanje kapitalne dobiti) u preporučenom razdoblju držanja kroz ulaganje imovine prvenstveno u obveznice te manjim dijelom na dionička tržišta.

Investicijska strategija

Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj:

  • ulažući imovinu na tržištima Republike Hrvatske, EU i OECD-a
  • ulažući prvenstveno u obveznice (najmanje 50% neto vrijednosti imovine pod-Fonda),
  • ulažući u instrumente tržišta novca i depozite,
  • ulažući manji dio imovine na dionička tržišta (najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda),
  • promjenama u valutnoj izloženosti i
  • korištenjem financijskih izvedenica i tehnika učinkovitog upravljanja portfeljem.

Ciljana struktura portfelja

Prilagođavajući strukturu portfelja tržišnim okolnostima pod-Fond će prvenstveno ulagati u državne obveznice i instrumente tržišta novca te korporativne i municipalne obveznice, a manjim dijelom na dionička tržišta putem izravnih ulaganja ili investicijskih fondova. S ciljem ostvarivanja dodatnog prinosa koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem.

Detalje ciljane strukture te ograničenja ulaganja pročitajte u Prospektu ZB Invest Funds.

Ciljani ulagatelji

Za ulaganje u pod-Fond nije potrebno prethodno iskustvo ulaganja u pod-Fond ili slične fondove. Iznos koji je razumno uložiti prvenstveno ovisi o osobnim sklonostima i mogućnostima svakog ulagatelja, a pri čemu je prikladno svoju imovinu primjereno diverzificirati.

Pod-Fond je namijenjen svim ulagateljima (pravnim i fizičkim osobama) koji:

  • imaju barem osnovno znanje o investicijskim fondovima
  • mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja i
  • imaju za cilj povećanje vrijednosti svojeg ulaganja tijekom preporučenog razdoblja držanja.

Ovaj pod-Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju otkupiti Udjele prije isteka preporučenog razdoblja držanja.

ZB Global 20
Vrijednost udjela: 97,53; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 97,58; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 97,28; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 97,16; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 97,12; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 97,08; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 97,82; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 98,08; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 98,43; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 99,49; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 100,35; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 101,75; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 102,15; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 103,83; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 104,11; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 103,84; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 103,84; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 103,84; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 105,49; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 106,10; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 106,65; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 106,00; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 106,04; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57 Vrijednost udjela: 106,04; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 101,57
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 30.3.2020.97,5276123.283.193,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 27.3.2020.97,5833123.283.193,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 26.3.2020.97,2814123.283.193,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 25.3.2020.97,1559123.283.193,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 24.3.2020.97,1196123.283.193,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 23.3.2020.97,0833123.283.193,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 20.3.2020.97,8220123.283.193,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 19.3.2020.98,0832123.283.193,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 18.3.2020.98,4282123.283.193,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 17.3.2020.99,4861123.283.193,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 16.3.2020.100,3470123.283.193,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 13.3.2020.101,7520123.283.193,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 12.3.2020.102,1484123.283.193,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 11.3.2020.103,8315123.283.193,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 10.3.2020.104,1118123.283.193,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 9.3.2020.103,83520,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 8.3.2020.103,83520,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 7.3.2020.103,83520,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 6.3.2020.105,49100,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 5.3.2020.106,09680,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 4.3.2020.106,64650,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 3.3.2020.106,00230,00
ZB Global 20ZB Invest d.o.o. 2.3.2020.106,04060,00