Naziv fonda: ZB Bridge
Datum osnivanja fonda: 23.10.2019.
Vrsta fonda: Obveznički fond
Društvo koje upravlja fondom: ZB Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Zagrebačka banka
IBAN fonda: HR8323600001300130810
ISIN fonda: HRZBINUZBBR4

Prospekt fonda: Prospekt (2633 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (311 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (311 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 250000 EUR
Minimalna uplata u fond: 250000 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 2,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,2500%

Imovina fonda na današnji dan: 273.487.531,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -3,4800%
Prinos fonda u 90 dana: -5,0800%
Prinos fonda u 180 dana: -1,9800%
Prinos fonda u godinu dana: 0,0000%
Prosječni godišnji prinos fonda: 0,0%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: ZB Bridge
Vrijednost udjela (NAV): 97,40093; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 97,52722; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 98,01743; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 96,92649; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 96,26712; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 93,91764; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 95,09015; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 94,97922; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 94,04623; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 94,94768; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 95,1799; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 97,1874; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 97,17887; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 98,41934; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 99,10426; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 98,84493; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 98,84493; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 98,84493; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 98,84493; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,21509; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,97862; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,20854; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,29764; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,91556; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,91556; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,91556; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,39143; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,51241; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,96013; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,03162; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,49401; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,49401; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,49401; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 104,99135; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 105,32173; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 105,62742; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 105,13579; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 105,09225; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 105,09225; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 105,09225; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 104,96878; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 104,92365; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 104,85836; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 104,50886; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 104,26323; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 104,26323; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 104,26323; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,95554; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,96977; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,7994; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,61282; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,89364; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,89364; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,89364; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,62637; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,86466; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,16607; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,06474; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,87085; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,87085; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,87085; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,77918; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,69098; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,84763; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,7125; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,73857; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,73857; Datum: 18.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,73857; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,64639; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,42868; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,33477; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,23832; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,18661; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,18661; Datum: 11.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,18661; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,19277; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 103,12585; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,71883; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,80345; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,80345; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,80345; Datum: 4.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,80345; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,54697; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,61903; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,61903; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,28169; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,3251; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,3251; Datum: 28.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,3251; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,80801; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,80801; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,80801; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,67984; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,56673; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,56673; Datum: 21.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,56673; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,48752; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,3199; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,28196; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,31285; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,3992; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,3992; Datum: 14.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,3992; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,11568; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,95648; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,82287; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,70767; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,84904; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,84904; Datum: 7.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,84904; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,84904; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,7731; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,75543; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,72571; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,84777; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,84777; Datum: 30.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,84777; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,90808; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,99815; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 102,00148; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,78862; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,53979; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,53979; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,53979; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,25521; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,18188; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,35212; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,56075; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,5835; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,5835; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,5835; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,52661; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,38255; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,35907; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 101,05875; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,93009; Datum: 10.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,93009; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,93009; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,81524; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,75028; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,51805; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,42684; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,46184; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,46184; Datum: 2.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,46184; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,46184; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,13143; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,16502; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,09919; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,18575; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,18575; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,18575; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 99,97109; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 99,9373; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 99,72466; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 99,65159; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 99,84134; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 99,84134; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 99,84134; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 99,8148; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,0752; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 100,04274; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 99,93585; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 99,78769; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 99,78769; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 99,78769; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 99,78357; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 99,49655; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 99,3302; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 99,3302; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 99,48115; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 99,48115; Datum: 5.10.2019.; Prosjek: 101,49 Vrijednost udjela (NAV): 99,48115; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 101,49


Ulazna naknada u ZB Bridge fond: Ulazna naknada iznosi 0,70%

Izlazna naknada iz ZB Bridge fonda: Izlazna naknada iznosi 1,50% za ualganja kraća od 6 mjeseci

Investicijski cilj

Investicijski cilj pod-Fonda jest porast vrijednosti i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u preporučenom razdoblju držanja ulaganjem u različite vrste imovine pri čemu će se izloženost pojedinoj vrsti imovine kretati sukladno zadanim rasponima uzimajući u obzir tržišne okolnosti.

Investicijska strategija

Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj:

 • Izlažući se dužničkim tržištima najviše do 100% ukupne izloženosti pod-Fonda:
 • Izravno ulažući u:
  • Obveznice i instrumente tržišta novca;
  • Depozite i novac na računu najviše do 30% imovine pod-Fonda;
 • Posredno se izlažući kroz:
  • Investicijske fondove koji su primarno izloženi obveznicama i instrumentima tržišta novca;
  • Financijske izvedenice kojima je vezana imovina obveznica, instrument tržišta novca ili valuta ili košarica odnosno indeks navedenog;
 • Tehnikama učinkovitog upravljanja portfeljem13;
 • Izlažući se dioničkim tržištima najviše do 70% ukupne izloženosti pod-Fonda;
 • Izravno ulažući u:
  • Dionice;
 • Posredno se izlažući kroz:
  • Investicijske fondove koji su primarno izloženi dionicama;
  • Financijske izvedenice kojima je vezana imovina dionica, košarica dionica ili dionički indeks;

Imovina pod-Fonda će biti uložena na i izložena tržištima i izdavateljima iz SAD-a, EU-a, OECD-a, Kine, Ruske federacije i Indije.

Ciljana struktura portfelja

Struktura portfelja nije unaprijed određena i prilagođavat će se, sukladno zadanim rasponima, tržišnim uvjetima ovisno o procijeni omjera rizika i povrata na globalnim tržištima u određenom vremenskom razdoblju te u skladu s promjenama ekonomskog ciklusa.

Detalje ciljane strukture te ograničenja ulaganja pročitajte u Prospektu fonda.

Ciljani ulagatelj 

Za ulaganje u Fond nije potrebno prethodno iskustvo ulaganja u Fond ili slične fondove.

Iznos koji je razumno uložiti prvenstveno ovisi o osobnim sklonostima i mogućnostima svakog ulagatelja, a pri čemu je prikladno svoju imovinu primjereno diverzificirati.

Fond je namijenjen svim ulagateljima (pravnim i fizičkim osobama) koji:

 • imaju barem osnovno znanje o investicijskim fondovima
 • mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja i
 • imaju za cilj povećanje vrijednosti svojeg ulaganja tijekom preporučenog razdoblja držanja.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju otkupiti Udjele prije isteka preporučenog razdoblja držanja.

ZB Bridge
Vrijednost udjela: 97,40; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 97,53; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 98,02; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 96,93; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 96,27; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 93,92; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 95,09; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 94,98; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 94,05; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 94,95; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 95,18; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 97,19; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 97,18; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 98,42; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 99,10; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 98,84; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 98,84; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 98,84; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 98,84; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 100,22; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 100,98; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 101,21; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 101,30; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76 Vrijednost udjela: 100,92; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 97,76
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 30.3.2020.97,4009273.487.531,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 27.3.2020.97,5272273.487.531,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 26.3.2020.98,0174273.487.531,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 25.3.2020.96,9265273.487.531,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 24.3.2020.96,2671273.487.531,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 23.3.2020.93,9176273.487.531,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 20.3.2020.95,0902273.487.531,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 19.3.2020.94,9792273.487.531,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 18.3.2020.94,0462273.487.531,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 17.3.2020.94,9477273.487.531,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 16.3.2020.95,1799273.487.531,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 13.3.2020.97,1874273.487.531,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 12.3.2020.97,1789273.487.531,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 11.3.2020.98,4193273.487.531,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 10.3.2020.99,1043273.487.531,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 9.3.2020.98,84490,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 8.3.2020.98,84490,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 7.3.2020.98,84490,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 6.3.2020.98,84490,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 5.3.2020.100,21510,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 4.3.2020.100,97860,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 3.3.2020.101,20850,00
ZB BridgeZB Invest d.o.o. 2.3.2020.101,29760,00