dionica, fond, burza, krešimir jušinski, ZSE, EUR, USD, GBP, zlato, nafta

Krešimir Jušinski

Radno mjesto: Predsjednik Uprave Poslodavac: Falcon brokeri d.o.o.

Odgovoran za cjelokupno vođnje investicijskog društva Falcon brokeri d.o.o. koje se bavi posredovanjem prilikom trgovanja financijskim instrumentima.

Navedene poslove ovlašten je obavljati temeljem Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih poslova.


Radno iskustvo

 • Predsjednik uprave

  Odgovoran za cjelokupno vođnje investicijskog društva Falcon brokeri d.o.o. koje se bavi posredovanjem prilikom trgovanja financijskim instrumentima.

 • Član uprave

  Odgovoran za vođenje društva Primera.net koje se je bavilo financijskim savjetovanjem iz područja investicijskog bankarstva (tržišta kapitala), prodavanjem sofverskih rješenja društva Primera 7 d.o.o. i upravljanjem i razvojom financijskog portala wwww.anicazna.com.

 • Osiguranje izvoza

  Obavljao radne zadatke povezane s kratkoročnim osiguranjem izvoza, srednjoročno-dugoročnim osiguranjem izvoza, analizom bonitetnih izvještaja, analizom rizika zemlje, razvojem proizvoda, razvojem interne aplikacije za vođenje i obradu portfelja i kontrolingom.

 • Prodaja & marketing

  Obavljao radne zadatke povezane prodajnim i marketinškim aktivnostima obveznih i dobrovoljnih AZ miroviskih fonodva, kao i razvoj sustava provizioniranja prodajne mreže AZ obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova.

 • Razvoj prodajnih kanala

  Obavljao radne zadatke vezane uz kompenzacijski menadžment i interni marketing (organizacija prodajnih konferencija, radničkih igara i team buildinga), glavni koordinator prodaje u Allianz Zagreb d.d. za AZ DMF (AZ dobrovoljni mirovinski fond), razvoj pravilnika o provizioniranju, razvoj cjelokupne prodajne mreže i pojedinih prodajnih kanala, voditelj vanjskih kanala prodaje (01.01.2003. – 30.06.2003.), pomoćnik direktora prodaje za AZ OMF (AZ obvezni mirovinski fond – tijekom „mirovinske reforme“), voditelj projekta (Opel i PZ Auto), sudjelovanje u projektima Cost cutting team, Sales management process, kontakt osoba za Allnet u Hrvatskoj, sudjelovanje u razvoju internog aplikacijskog sustava za cjelokupno poslovanje Allianz Zagreb d.d. (moduli: provizioniranje, AO i AK osiguranje, životna osiguranja), budžetiranje i planiranje (sektora i službe) te izvještavanje direktora sektora o istome.


Edukacija

 • POSLOVNA UČINKOVITOST

  Edukacija o koncepciji, svrsi i organizaciji funkcije kontrole rizika.

 • MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

  Položen opći dio stručnog ispita za stjecanje titule stručnjaka zaštite na radu u organizaciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

 • SKDD-CCP SMART CLEAR D.D.

  Završen tečaj za obavljanje poslova namire financijskih instrumenata i upravljanje novčanim sredstvima za pokriće rizika neisporuke financijskih instrumenata unutar poslovnog sistema SKDD-CCP Smart Clear d.d.

 • Agence de Transfert de Technologie Financiere – Financial Technology Transfere Agency

  Edukacija povezana s upravljanjem tržišnim rizicima.

 • Zagrebačka burza d.d.

  Edukacija povezana s korištenjem OMX X-Stream sustava za trgovanje Zagrebačke burze.

 • HANFA

  Edukacijski ciklus u organizaciji Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za stjecanje titule investicijskog savjetnika.

 • HANFA

  Edukacijski ciklus u organizaciji Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za stjecanje titule brokera.

 • EKONOMSKI FAKULTET - ZAGREB

  Stjecanje titule magistra znanosti; znanstveno polje: ekonomija; znanstvena grana: financije i fiskalna politika (smjer bankarstvo).

 • EKONOMSKI FAKULTET - ZAGREB

  Stjecanje dodatnih vještina za uspješno analiziranje i interpretiranje financijskih izvještaja u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

 • FOIP 1974 d.o.o.

  Stjecanje vještina za pripremu, izradu i ocjenu investicijskih studija u organizaciji društva FOIP 1974. d.o.o.

 • EKONOMSKI FAKULTET - ZAGREB

  Stjecanje titule magistra znanosti; smjer: financije.


Dodatna znanja i vještine

Engleski jezik - aktivno korisnik
Njemački jezik - pasivni korisnik
C#, SQL i NET Core - napredni korisnik
Angular - početni korisnik

Interesi i hobiji