Hrvatska narodna banka
Konvertibilna marka
Vrijednost: 3,80; Datum: 22.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,80; Datum: 21.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,80; Datum: 20.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,80; Datum: 17.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,80; Datum: 16.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,81; Datum: 15.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,81; Datum: 14.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,80; Datum: 13.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,80; Datum: 10.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,80; Datum: 9.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,80; Datum: 8.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,80; Datum: 7.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,80; Datum: 6.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,80; Datum: 3.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,80; Datum: 2.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,79; Datum: 1.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,79; Datum: 31.1.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,79; Datum: 30.1.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,80; Datum: 27.1.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,80; Datum: 26.1.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,80; Datum: 25.1.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,80; Datum: 24.1.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80 Vrijednost: 3,80; Datum: 23.1.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 3,80
ValutaOznaka valuteDatumJedinicaKupovniSrednjiPromjena (%)Prodajni
Konvertibilna markaBAM 22.2.2018.13,7900233,801427 0,01 3,812831
Konvertibilna markaBAM 21.2.2018.13,7897873,801191 0,02 3,812595
Konvertibilna markaBAM 20.2.2018.13,7889303,800331 -0,01 3,811732
Konvertibilna markaBAM 17.2.2018.13,7894493,800852 0,00 3,812255
Konvertibilna markaBAM 16.2.2018.13,7893523,800754 -0,15 3,812156
Konvertibilna markaBAM 15.2.2018.13,7949633,806382 0,02 3,817801
Konvertibilna markaBAM 14.2.2018.13,7940973,805514 0,06 3,816931
Konvertibilna markaBAM 13.2.2018.13,7919873,803397 0,04 3,814807
Konvertibilna markaBAM 10.2.2018.13,7906013,802007 0,02 3,813413
Konvertibilna markaBAM 9.2.2018.13,7899753,801379 0,08 3,812783
Konvertibilna markaBAM 8.2.2018.13,7870533,798448 0,03 3,809843
Konvertibilna markaBAM 7.2.2018.13,7858573,797249 -0,08 3,808641
Konvertibilna markaBAM 6.2.2018.13,7887103,800110 0,07 3,811510
Konvertibilna markaBAM 3.2.2018.13,7861373,797530 0,05 3,808923
Konvertibilna markaBAM 2.2.2018.13,7841923,795579 0,11 3,806966
Konvertibilna markaBAM 1.2.2018.13,7799423,791316 0,02 3,802690
Konvertibilna markaBAM 31.1.2018.13,7791093,790480 -0,10 3,801851
Konvertibilna markaBAM 30.1.2018.13,7827533,794135 -0,07 3,805517
Konvertibilna markaBAM 27.1.2018.13,7854453,796836 -0,06 3,808227
Konvertibilna markaBAM 26.1.2018.13,7875633,798960 -0,03 3,810357
Konvertibilna markaBAM 25.1.2018.13,7887543,800154 -0,02 3,811554
Konvertibilna markaBAM 24.1.2018.13,7894953,800898 -0,04 3,812301
Konvertibilna markaBAM 23.1.2018.13,7909333,802340 0,03 3,813747
Naziv banke: Hrvatska narodna banka
OIB: 95970281739
Sjedište: Trg hrvatskih velikana 3
Grad: Zagreb
Država: Hrvatska

E-pošta: info@hnb.hr
Internet adresa: www.hnb.hr
Telefon: 01/4564-555

Telefaks: 01/4550-726
Mobitel: