Hrvatska narodna banka
Euro
Vrijednost: 7,43; Datum: 22.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,43; Datum: 21.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,43; Datum: 20.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,43; Datum: 17.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,43; Datum: 16.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,44; Datum: 15.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,44; Datum: 14.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,44; Datum: 13.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,44; Datum: 10.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,43; Datum: 9.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,43; Datum: 8.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,43; Datum: 7.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,43; Datum: 6.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,43; Datum: 3.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,42; Datum: 2.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,42; Datum: 1.2.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,41; Datum: 31.1.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,42; Datum: 30.1.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,43; Datum: 27.1.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,43; Datum: 26.1.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,43; Datum: 25.1.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,43; Datum: 24.1.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43 Vrijednost: 7,44; Datum: 23.1.18; Prosječna vrijednost u razdoblju: 7,43
ValutaOznaka valuteDatumJedinicaKupovniSrednjiPromjena (%)Prodajni
EuroEUR 22.2.2018.17,4126407,434945 0,01 7,457250
EuroEUR 21.2.2018.17,4121817,434484 0,02 7,456787
EuroEUR 20.2.2018.17,4105037,432801 -0,01 7,455099
EuroEUR 17.2.2018.17,4115207,433821 0,00 7,456122
EuroEUR 16.2.2018.17,4113287,433629 -0,15 7,455930
EuroEUR 15.2.2018.17,4223037,444637 0,02 7,466971
EuroEUR 14.2.2018.17,4206107,442939 0,06 7,465268
EuroEUR 13.2.2018.17,4164817,438797 0,04 7,461113
EuroEUR 10.2.2018.17,4137717,436079 0,02 7,458387
EuroEUR 9.2.2018.17,4125467,434851 0,08 7,457156
EuroEUR 8.2.2018.17,4068317,429118 0,03 7,451405
EuroEUR 7.2.2018.17,4044947,426774 -0,08 7,449054
EuroEUR 6.2.2018.17,4100727,432369 0,07 7,454666
EuroEUR 3.2.2018.17,4050427,427324 0,05 7,449606
EuroEUR 2.2.2018.17,4012367,423507 0,11 7,445778
EuroEUR 1.2.2018.17,3929247,415170 0,02 7,437416
EuroEUR 31.1.2018.17,3912947,413535 -0,10 7,435776
EuroEUR 30.1.2018.17,3984227,420684 -0,07 7,442946
EuroEUR 27.1.2018.17,4036887,425966 -0,06 7,448244
EuroEUR 26.1.2018.17,4078307,430120 -0,03 7,452410
EuroEUR 25.1.2018.17,4101597,432456 -0,02 7,454753
EuroEUR 24.1.2018.17,4116087,433910 -0,04 7,456212
EuroEUR 23.1.2018.17,4144207,436730 0,03 7,459040
Naziv banke: Hrvatska narodna banka
OIB: 95970281739
Sjedište: Trg hrvatskih velikana 3
Grad: Zagreb
Država: Hrvatska

E-pošta: info@hnb.hr
Internet adresa: www.hnb.hr
Telefon: 01/4564-555

Telefaks: 01/4550-726
Mobitel: