Preko 15 hiljada radnih dozvola strancima


Objavljeno: 15.3.2019. 0:00:00
vijesti, bloomberg, yahoo, dionice, fondovi, burza, tečaj, dolar, funta, euro

Vlada Crne Gore je donijela Uredbu o kriterijumima i postupku za utvrđivanje godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca i Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2019. godinu. Uredbom je propisano da se iz godišnje kvote izdvaja određeni broj dozvola za privremeni boravak i rad stranaca, koje nadležno ministarstvo može dodatno rasporediti za pojedine namjene, u skladu sa potrebama tržišta rada, a na zahtjev Zavoda za zapošljavanje.

Odlukom je određena kvota od 15.454 stranih državljana koji mogu privremeno boraviti i privremeno se zaposliti u Crnoj Gori u 2019. godini.

Izvor: Bankar.me